Handels- och administrationsprogrammet (HA)

HA för dig som vill arbeta med till exempel inköp, försäljning, marknadsföring, administration, ekonomi, löner och bokföring. Goda kunskaper om handel och ekonomi är dessutom till nytta i många andra arbeten.

Vad får du göra på utbildningen?
Du lär dig försäljningsteknik,service och administration. Här ingår att känna till hur företag och förvaltningar är uppbyggda och fungerar. Du ska få kunskaper om vad det innebär att starta och driva företag.

Du får lära dig att använda all den nya teknik som idag finns inom försäljning, exempelvis datoriserade kassasystem, olika ekonomi- och administrativa program och annan informationsteknik.

Vad kan du bli?
Du kan arbeta som försäljare i en butik, på ett företags försäljnings- eller ekonomiavdelning, med webbpublicering, i en reception, ett konferenscenter med mera.

Hos oss erbjuds du möjlighet att bli behörig till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar inom till exempel ekonomi, data och ekonomi, försäljning, marknadsföring, turism, ledarskap i butik, inköp med mera.

Inriktningar

Handel och service

HA erbjuder inriktningen Handels- och Service som lärlingsutbildning. Det innebär att du får samma utbildning som tidigare med samma möjlighet till gymnnasieexamen och grundläggande behörighet till universitet och högskola. Skillanden blir att du som elev kommer att vara mer tid på en arbetsplats i arbetsplatsförlagt lärande.

Företag vi samverkar medöppnas i nytt fönster

Minimera
Faktablad och programstruktur
Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information