Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet för dig som är studiemotiverad och samtidigt vill utveckla dina kreativa och konstnärliga sidor tillsammans med andra.

Vad får du göra på utbildningen?

Du får skapa, uppleva och tolka olika estetiska uttrycksformer både individuellt och i samverkan med andra. Du lär dig både ett konstnärligt samt vetenskapligt förhållningssätt. Då vi erbjuder fem inriktningar hos oss öppnas möjligheter till spännande sceniska produktioner. Programmet har även paketlösningar för dig som är intresserad av att arbeta som artist eller fördjupa dig i ljud- och ljusteknik.

Efter dina gymnasiestudier

Du har en god grund inför studier på högskola och universitet inom främst konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Beroende på inriktning får du olika specialkunskaper.

Inriktning Bild och form

Inriktningen ger dig grundläggande färdigheter inom teckning, målning, skulptur samt digital bild. Du utvecklar dina färdigheter i foto och kan även välja en kurs i filmskapande. Under utbildningen fördjupas dina kunskaper i att gestalta egna idéer och känslor, med traditionella och moderna tekniker. Du kommer även att ställa ut dina alster och visa dina bilder m.m. offentligt på olika sätt.

Poängplan Bild och form, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b,100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng:

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning Bild och form 400 poäng:

 • Bild, 100 poäng
 • Bild och form 1b, 100 poäng
 • Form, 100 poäng
 • Bildteori, 100 poäng

Programfördjupningar Bild 500 poäng:

 • Bild och form -specialisering Bild 100 poäng
 • Bild och form -specialisering Form 100 poäng
 • Fotografisk bild 1, 100 poäng
 • Fotografisk bild 2, 100 poäng

*Film och tv-produktion, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Estetiska programmet (ES)

Utbildningen som är högskoleförberedande syftar till att utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Centralt för utbildningen är att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Du får möjlighet att reflektera över och öka din förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten.

Utbildningen ger dig också möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Efter examen från programmet kan du läsa vidare inom främst de konstnärliga,
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena på högskola och universitet.
I programmet finns fyra inriktningar, som börjar redan i första årskursen: Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater.

Inriktning Bild och form

Inriktningen ger dig grundläggande färdigheter inom teckning, målning, skulptur samt digital bild. Du utvecklar dina färdigheter i foto och kan även välja en kurs i filmskapande. Under utbildningen fördjupas dina kunskaper i att gestalta egna idéer och känslor, med traditionella och moderna tekniker. Du kommer även att ställa ut dina alster och visa dina bilder m.m. offentligt på olika sätt.

Inriktning Dans

Dans

På inriktningen får du utveckla danstekniska färdigheter i modernt, jazz och balett. Du får arbeta med improvisation, komposition samt koreografi.

Undervisningen betonar samband mellan dansteknik, skapande och scenisk verksamhet.

Poängplan Dans, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng:

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning Dans 400 poäng:

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng
 • Dansteknik 1, 100 poäng
 • Dansteknik 2, 100 poäng
 • Dansteori 1, 100 poäng

Programfördjupningar Dans 500 poäng:

 • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng
 • Koreografi, 100 poäng
 • Dansteknik 3, 100 poäng
 • Dansteknik 4, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Estetiska programmet (ES)

Utbildningen som är högskoleförberedande syftar till att utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Centralt för utbildningen är att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Du får möjlighet att reflektera över och öka din förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten.

Utbildningen ger dig också möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kultur-vetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Efter examen från programmet kan du läsa vidare inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena på högskola och universitet.
I programmet finns fyra inriktningar, som börjar redan i första årskursen: Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater.

Inriktning Dans

På inriktningen får du utveckla danstekniska färdigheter i modernt, jazz och balett. Du får arbeta med improvisation, komposition samt koreografi.
Undervisningen betonar samband mellan dansteknik, skapande och scenisk verksamhet.

Inriktning Musik

Inriktningen ger dig möjlighet att spela flera olika instrument och sjunga i flera olika stilar. Du får möjlighet att lära dig arrangera och skapa egen musik. Detta sker både individuellt och i grupp. Undervisningen utgår från olika genrer: blues, jazz, klassiskt, pop och rock.

 

Poängplan Musik, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b,100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng:

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning Musik 400 poäng:

 • Ensemble med körsång, 200 poäng
 • Gehörs och musiklära, 100 poäng

*Instrument eller sång 1, 100 poäng
(endast för elever som väljer Musik)

*Instrument 1- Gitarr el Piano, 100 poäng
(endast för elever som väljer Musikproduktion)

Programfördjupningar Musik 500 poäng:

Estetisk kommunikation 2, 100 poäng
Musikproduktion 1, 100 poäng
Ensemble 2, 100 poäng
Instrument eller sång 2, 100 poäng
*Instrument eller sång 3, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Estetiska programmet (ES)

Utbildningen som är högskoleförberedande syftar till att utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Centralt för utbildningen är att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Du får möjlighet att reflektera över och öka din förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten.

Utbildningen ger dig också möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kultur-vetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.
Efter examen från programmet kan du läsa vidare inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena på högskola och universitet.
I programmet finns fyra inriktningar, som börjar redan i första årskursen: Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater.

Inriktning Musik/Musikproduktion

Inriktningen ger dig möjlighet att spela flera olika instrument och sjunga i flera olika stilar. Du får möjlighet att lära dig arrangera och skapa egen musik. Detta sker både individuellt och i grupp. Profilen musikproduktion riktar sig till dig som vill skapa musik med hjälp av datorer eller utveckla ditt eget låtskrivande.
Undervisningen utgår från olika genrer; blues, jazz, klassiskt, pop och rock.

Inriktning Teater

I inriktningen får du arbeta med både kropp och röst och utveckla din förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera utifrån manus och improvisationer. Under de tre åren får du vara med om att göra minst en större teaterproduktion.

Poängplan Teater, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b,100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng:

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning Teater 400 poäng:

 • Scenisk gestaltning 1, 100 poäng
 • Scenisk gestaltning 2, 100 poäng
 • Scenisk gestaltning 3, 100 poäng
 • Teaterteori, 100 poäng

Programfördjupningar Teater 500 poäng:

 • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng
 • Röst, 100 poäng
 • Fysisk teater, 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete - text, 100 poäng
 • Scenisk karaktärsarbete, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Estetiska programmet (ES)

Utbildningen som är högskoleförberedande syftar till att utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Centralt för utbildningen är att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Du får möjlighet att reflektera över och öka din förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten.

Utbildningen ger dig också möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kultur-vetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Efter examen från programmet kan du läsa vidare inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena på högskola och universitet.

I programmet finns fyra inriktningar, som börjar redan i första årskursen: Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater.

Inriktning Teater

I inriktningen får du arbeta med både kropp och röst och utveckla din förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera utifrån manus och improvisationer

Kontakt

Estetiska programmet
Kvarteret Lärkan
Post- och besöksadress:
Skeppsbrogatan 4, 972 38 Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor
Maria Skoog

Studie- och yrkesvägledare
Eva Tervaniemi

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023