El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet passar dig som vill arbeta med elinstallationer, elteknik eller datornätverk.

Vad får du göra på utbildningen?

Teoriavsnitt varvas med praktiska arbetsuppgifter för att ge förståelse för tekniska begrepp och sammanhang. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. De teoretiska inslagen i programmet är omfattande. Vi lägger stor vikt vid logiskt tänkande och noggrannhet samt yrkesmässigt utförande av de praktiska uppgifterna. Många arbetsuppgifter innebär omfattande kundkontakter där social förmåga och servicekänsla är viktiga kompetenser. Under gymnasietiden arbetar vi kontinuerligt med detta. En del av utbildningen kommer att arbetsplatsförläggas (APL) under åk 2 och 3. Ute på företagen får du tillämpa vad du lärt dig i skolan.

Har du koll på vad en elektriker gör? Om inte, kan du komma till El- och Energiprogrammet och följa en elev under en dag kontakta studie- och yrkesvägledare på El- och energiprogrammet.

Vad kan du bli?

Efter dina tre år här, färdigställer du din utbildning genom att göra 1600 timmar på ett elföretag. Efter detta är du behörig elektriker och kan då jobba som nätverkstekniker, larmtekniker, elinstallatör. Du kan också vidareutbilda dig på yrkeshögskola.

Inriktning

Elteknik

Inriktningen leder till yrken som installationselektriker och larmtekniker. Du får lära dig att installera och driftsätta belysning, tele, larm, passersystem, styr- och reglerteknik, datanät, bredband, kabel-TV etc.

Vid intresse kan vi erbjuda lärlingsplatser!

Högskolebehörighet

På El- och energiprogrammet har vi lagt in kurserna svenska 2, svenska 3 samt engelska 6 i programmet. Vi har valt att gjort det för att tydligt visa att du inte hamnar i en återvändsgränd om du går ett yrkesprogram, utan kan om du vill ta dig vidare till högskola eller annan vidareutbildning.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a,100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 400 poäng:

 • Datorteknik 1a, 100 poäng
 • Elektromekanik, 100 poäng
 • Energiteknik 1, 100 poäng
 • Mekatronik 1, 100 poäng

Inriktning Elteknik 500 poäng:

 • Elkraftteknik, 100 poäng
 • Praktisk ellära, 100 poäng
 • Elinstallationer, 200 poäng
 • Kommunikationsnät 1, 100 poäng

Programfördjupningar Elteknik 700 poäng:

 • Engelska 6 eller Servicekunskap, 100 poäng
 • Fastighetsautomation, 100 poäng
 • Elmotorstyrning, 100 poäng
 • Larm ochsäkerhetssystem, 100 poäng
 • Programmerbara styrsystem, 100 poäng
 • Mät- och styrteknik, 100 poäng
 • Belysningsteknik, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

El- och energiprogrammet (EE)

Elever på el- och energiprogrammet, Luleå, genomgår en utbildning av hög kvalitet med stort fokus på att förbereda eleverna inför ett framtida yrke inom branschen. Ett kvitto på utbildningens höga kvalitet är att eleverna årligen placerar sig väl i ECY-cupen - en nationell tävling bland årskurstreelever inom karaktärskurserna.

APL är en viktig del av utbildningen och innebär att du får vara ute på ett företag och prova på yrket i dess verkliga miljö. Under åk 1 handlar det arbetsplatsförlagda lärandet mest om studiebesök för att du ska få en inblick i yrket. Under åk 2 är du dock ute på APL under fyra veckor och under åk 3 tio veckor. Från åk 2 kan du ansöka om att få gå som lärling . Du kommer då att göra halva tiden på ett företag inom din inriktning . Ansökan till lärling gör du under ditt första år.

Inriktning Elteknik

Inriktningen leder till yrken som installationselektriker och larmtekniker. Du får lära dig att installera och driftsätta belysning, tele, larm, passersystem, styr- och reglerteknik, datanät, bredband, kabel-TV etc.

Högskolebehörighet

På El och Energiprogrammet har vi lagt in kurserna svenska 2, svenska 3 samt engelska 6 i programmet. Vi har valt att gjort det för att tydligt visa att du inte hamnar i en återvänds­ gränd om du går ett yrkesp rogram, utan kan om du vill ta dig vidare till högskola eller annan vidareutbildning.

Efter skolan

Efter dina tre år här, färdigställer du din utbildning genom att göra 1600 timmar på ett elföretag. Efter detta är du behörig elektriker och kan då jobba som nätverkstekniker, larmtekniker eller elinstallatör. Du kan också vidareutbilda dig på yrkeshögskola. där det finns en mängd utbildningar.

Yrkeshögskolan, här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Kontakt

El- och energiprogrammet
Kvarteret Kungsfågeln
Post- och besöksadress:
Repslagargatan 4, 972 39 Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor
Maria Hahne

Studie- och yrkesvägledare
Thomas Nahlin

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023