Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

BA är för dig som gillar utmaningar och vill ha ett omväxlande och fritt arbete med goda framtidsutsikter, är detta ett program för dig.

Vad får du göra på utbildningen?
Du får lära dig grunderna i ditt valda yrke genom att teori och praktik varvas under hela studietiden.

Vad kan du bli?
Vår målsättning är att du ska få en anställning som lärling i ditt valda yrkesområde. Alla våra inriktningar ger dig möjlighet till fortsatta studier på Yrkeshögskola.

Inriktningar

Husbyggnad

Ger grundläggande kunskaper och kompetenser för arbete inom nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler. Som trä- och betongarbetare arbetar du med att bygga allt från enplanshus till stora hyreshus, broar och andra betongkonstruktioner.

Husbyggnad innehåller många möjligheter till specialisering. Genom olika valbara ämnen och kurser väljer du inriktning.

Träarbetare
Väljer du kurser för att arbeta inom byggnadsträ kommer du att lära dig alla slags snickeriarbeten. Du får bygga ställningar, formar och stommar. Du lär dig även att montera ytterpanel, väggskivor och inredningssnickerier, isolera, lägga tak, sätta lister och foder.

Betongarbetare
Vill du lära dig betongteknik får du arbeta med att gjuta betongkonstruktioner. Exempel på sådana är grundplattor, tak- konstruktioner, valv och väggar. Du gör visst underarbete som att fylla ut och dränera markytan och förstärka med armeringsjärn innan du gjuter och planslipar ytorna.
Betongarbetare kan arbeta på husbyggen eller anläggningar som till exempel brobyggen.

Plåtslageri

Ger grundläggande kunskaper och kompetenser för arbete inom  byggnads- och ventilationplåtslageri. Som byggnadsplåtslagare jobbar du med att lägga tak, tillverka och montera olika plåtdetaljer. Som ventilationsplåtslagare arbetar du med att tillverka och installera ventilationssystem.

Byggnadsplåtslagaren
Arbetar bl. a med taktäckning och inklädnader av fasader med plåt. Tillverkning och montering av plåtdetaljer runt exempelvis skorstenar och fönster.  

Ventilationstplåtslagaren
Tillverkar och monterar ventilationskanaler, sköter rengöring, injusteringar och underhåll av ventilationsanläggningar.

Övriga inriktningar

Inom Fyrkanten finns också inriktningarna måleri (Piteå), anläggningsfordon (Boden) och mark och anläggning (Älvsbyn). Inför årskurs två kan du söka dessa inriktningar, men det är viktigt att känna till att varje kommun i första hand är skyldig att erbjuda de elever som redan går på skolan/utbildningen en plats. Sökande från andra kommuner tas emot i mån av plats efter att de egna eleverna beretts plats.

I Luleå erbjuder vi Husbyggnad och Plåtslageri

Minimera
Faktablad och programstruktur
Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information