Sidor för informationssökning

Här finns ämneslänkar, länkar till artikeldatabaser och uppslagsverk som elever och personal på gymnasieskolan har tillgång till.

Vetenskapligt material

Uppsatser och forskningspublikationer - Sverige

avhandlingar.se Länk till annan webbplats. - Doktorsavhandlingar och forskningsrapporter från svenska högskolor och universitet.

DIgitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) Länk till annan webbplats. - Forskningspublikationer och studentuppsatser från olika universitet och högskolor. De flesta i fulltext.

Libris Länk till annan webbplats. - Den nationella bibliotekskatalogen.

SwePub Länk till annan webbplats. - Vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera.

Artikeldatabaser

DOAJ Länk till annan webbplats. - Fri artikeldatabas för vetenskapliga artiklar . Alla artiklar tillgängliga i fulltext (Open Access)

EBSCO Länk till annan webbplats. - Amerikansk databas med fulltextartiklar från 500 tidskrifter, bilder mm (MAS Ultra -School edition) endast tillgänglig i skolans nätverk

EconPapers Länk till annan webbplats.. Databas med vetenskapliga publikationer inom ekonomi

ERIC Länk till annan webbplats. - Amerikansk databas med de OA-artiklar inom pedagogik som finns i EBSCO

Nyheter & Fakta Länk till annan webbplats. - En nationell webbplats med med artiklar om aktuell forskning inom olika ämnen

BioMed Länk till annan webbplats. - Fri Artikeldatabas på engelska med vetenskapliga artiklar inom naturvetenskap, teknik och medicin. Alla artiklar tillgängliga i fulltext. (Open Access)

SveMed+ Länk till annan webbplats. - Databas från Karolinska institutet. Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

SBU Länk till annan webbplats. - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Här finns rapporter om hälso- och sjukvård, till exempel utvärderingar av vilka effekter olika metoder har

Länksamlingar

e-Library Länk till annan webbplats. Free Scientific Research Resources on the Web - Iowa State Universitys samling av fria vetenskapliga resurser.

Sökmotorer

Google Scholar Länk till annan webbplats. - Googla enbart vetenskapligt material: Artiklar, avhandlingar och andra publikationer.

OAIster Länk till annan webbplats. - Internationell söktjänst för fritt vetenskapligt material.

Guider för informationssökning och skolarbeten

Informationssökning - Hur börjar jag min sökning på biblioteket?

Sökord

Du bör först försöka hitta några sökord, ämnesord som du kan använda i dina sökningar. Ett tips är att hitta nyckelord som svarar på frågorna när, var, vem och som beskriver ditt ämne.
Titta gärna på youtube-filmen från Stockholms universitet om hur man hittar sökord:
Sökord - hur tänker man? Länk till annan webbplats.

Uppslagsverk

Vårt förslag är att du börjar informationssökningen med att titta i ett uppslagsverk, för att sedan gå vidare till mer omfattande litteratur om ämnet. Som gymnasieelev har du tillgång till NE (Nationalencyklopedin) online. Länk till NE finns i Teams . Britannica Länk till annan webbplats. är ett engelskt uppslagsverk, åtkomst i skolan via denna länk eller i Teams.

Gymnasiebibliotekets bokkatalog
Sök böcker här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artiklar

Logga in på databasen Artikelsök med personnummer och pinkod . Där hittar du artiklar från de största dagstidningarna och en mängd tidskriftsartiklar.
Du kan även söka artiklar i databaserna EBSCO Länk till annan webbplats. och Globalarkivet Länk till annan webbplats..

Databaser

Under rubriken Ämneslänkar hittar du också en mängd databaser i olika ämnen, t.ex. fakta om olika länder, författare, energi och miljö.

Några länktips om informationssökning

Vetenskapligt material Länk till annan webbplats. - Vad är det och hur känner man igen det? Video från Lunds universitet

Vetenskapliga artiklar Länk till annan webbplats. - Så ser du om det är en, 4 min kort film från Linnéuniversitetet

Informationssökningsprocessen Länk till annan webbplats. - på 11 min från Linnéuniversitetet

Sökord-hur tänker man? Länk till annan webbplats.- en youtubefilm 2 min

Sök smart på nätet Länk till annan webbplats. - en youtubefilm på 3 min från UR-programmet Orka plugga

Google-hjälpsida Länk till annan webbplats. -tips och trix för effektiv sökning med Google

Källkritikbyrån Länk till annan webbplats. - Journalister granskar och analyserar nyheter och internetfenomen som blir virala genom sociala medier. Källkritik IRL

Källkritik på internet Länk till annan webbplats. - internetguide från iss.se (Internetstiftelsen i Sverige)

Mer om källkritik Länk till annan webbplats. - från UR-programmet "Orka plugga"

Bilder - hur tar man reda på om de är manipulerade eller tagits i något annat sammanhang än det som anges?
Källkritikbyrån har en guide Länk till annan webbplats. som visar hur du tar reda på det

Skolarbeten - Gymnasiearbete

Orka plugga Länk till annan webbplats. - En sajt från UR med pluggtips. Hålla fokus, lässtrategier, minnesstrategier och mycket mer!

Allmänna tips om gymnasiearbetet Länk till annan webbplats. - en youtube-film från Värmdö gymnasiebibliotek ca 4 min kort

Legala handboken Länk till annan webbplats. - "En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter"

Referenser och källhänvisningar Länk till annan webbplats. - Guide från Umeå UB som tar upp de vanligaste systemen

Useful sentences Länk till annan webbplats. - Användbara meningar för akademiska texter på engelska

Sök artiklar

Artikelsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Söker artiklar i svenska dagstidningar och 550 tidskrifter. Logga in med lånekorts/personnummer och pinkod. 

EBSCO Länk till annan webbplats.
Amerikansk databas med fulltext-artiklar från 500 tidskrifter, bilder mm (MAS Ultra -School edition). Endast tillgänglig på skolans nät.

Globalarkivet Länk till annan webbplats.
Ett fulltext-arkiv med material främst från tredje och fjärde världen.

I uppslagsverk hittar man mycket information. På skolan kan du använda NE - ett svenskt uppslagsverk eller Britannica Länk till annan webbplats. - ett engelskt. Länkar finns på Teams

Länksamling: Barn- och ungdomsfrågor

BRIS Länk till annan webbplats. - Barnens Rätt I Samhället

Hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. - drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck

UMO Länk till annan webbplats. - Ungdomsmottagning på nätet

Mucf Länk till annan webbplats. - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Rikshandboken barnhälsovård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Översiktssida för innehåll om barn som riskerar att fara illa

UNICEF Länk till annan webbplats. - Fn:s barnfond fakta om barns situation i världen: barnarbete mm

Brott och straff

Brott och straff Länk till annan webbplats. - Program på ur.se som tar upp frågor inom kriminologi

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats.

Brottsstatistik i Europa Länk till annan webbplats. - brott som anmälts av polisen i EU-länderna och några andra europeiska länder.

BRÅ Länk till annan webbplats. - Brottsförebyggande rådet, statistik och rapporter om kriminalitet

ECPAT Länk till annan webbplats. — Sverige. En barnrättsorganisation som arbetar mot handel med barn

Hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. - drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck

Kriminalvården Länk till annan webbplats.

Kvinnofridsportalen Länk till annan webbplats. - Ett faktacentrum om våld mot kvinnor.

OSCE Länk till annan webbplats. - Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Paragraf Länk till annan webbplats. - Kriminal- och rättsmagasin. Peter Ahltin och Tomas Lappalainen är några av skribenterna i detta magasin.

Svensk polis Länk till annan webbplats. - En tidskrift utgiven av Polismyndigheten, sök artiklar i artikelarkivet

ROKS Länk till annan webbplats. — Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Rättegång Länk till annan webbplats. - Beskriver hur en rättegång går till från Brottsoffermyndighetens sajt

UNODC Länk till annan webbplats. - FNs organ för bekämpning av illegala droger och internationell brottslighet

Åklagarmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Information om rättsprocessen och om brottsligheten i Sverige

Demokratifrågor

Amnesty Länk till annan webbplats. - Skolsajt om mänskliga rättigheter

DO Länk till annan webbplats. - Diskrimineringsombudsmannen

Expo Länk till annan webbplats. — Stiftelsen Expo kartlägger, granskar och informerar om högerextrema och rasistiska tendenser i Sverige och övriga Europa

Folkrörelser Länk till annan webbplats. - Här finns beskrivning av många folkrörelser i Sverige och världen och ett mindre folkrörelselexikon

Forum för levande historia Länk till annan webbplats. - Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. Med fokus främst på lärare och elever

Sametinget Länk till annan webbplats. - Är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige

Droger

Beroendecentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Region Stockholm

CAN Länk till annan webbplats. — Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Drugnews Länk till annan webbplats. - Nyheter om droger. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en av utgivarna.

Drugsmart Länk till annan webbplats. - CAN driver denna sida

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. 

Internetmedicin - Kunskapsdatabas för läkare. Reklamfinansierad

Läkartidningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Artikel "För/nackdelar med legalisering av cannabis"
 
Tobaksfakta Länk till annan webbplats. - Läkare mot tobak är en av organisationerna som står bakom denna sida

Ekonomi och Juridik

Ekonomi
Bitcoin - grus eller guld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Debatt i Lund, föreläsning på Youtube 58 min

Din startsida Länk till annan webbplats. - Diverse ekonomilänkar

Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

Institutet för hälsa- och sjukvårdsekonomi Länk till annan webbplats.

Konjunkturinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 

Kryptovaluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- 83 artiklar om kryptovaluta i Ny teknik

Sveriges ekonomi Länk till annan webbplats. - SCB-statistik angående Sveriges ekonomi

Tillväxtanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Juridik
Allt om juridik Länk till annan webbplats. - Ägs och drivs av Blendow Publishing

Dagens juridik Länk till annan webbplats. - Dagstidning på nätet om lagstiftning, rättsfrågor mm

Juridikbok Länk till annan webbplats. - drivs av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse som »verkar för att juridisk litteratur som givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig till allmänheten utan kostnad». 

Juridikpodden Länk till annan webbplats. - Vad gäller juridiskt på nätet? Medierådets poddar (10 min långa) reder ut begreppen

Författare och böcker

Alex författarlexikon Länk till annan webbplats. -  Scrolla ner till Alex, klicka på länk och Välj Bibliotek:Luleå och logga in med lånekortsnummer och pinkod

Litteraturbanken Länk till annan webbplats. - Svenska klassiker i digitala versioner, Lyssna på t ex Nils Ferlin när han läser sin poesi

Norrbottensförfattare Länk till annan webbplats. - Författarporträtt drivs av Regionbiblioteket och biblioteken i Norrbotten

Världens bibliotek Länk till annan webbplats. - E-böcker och e-ljudböcker  på många olika språk exempelvis arabiska och polska

Världslitteraturen Länk till annan webbplats. - Vägvisare till världslitteraturen

Genusfrågor

DO Länk till annan webbplats. - Diskrimineringsombudsmannen (DO)

genus.se Länk till annan webbplats. - Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg universitet

Hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. - drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck

NCK kunskapsbank Länk till annan webbplats. - Nationellt centrum för kvinnofrid, Göteborgs universitet

Manscentrum Länk till annan webbplats. - Kriscentrum för män

RFSL Länk till annan webbplats. - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Sveriges Kvinnolobby Länk till annan webbplats. - Arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle

Geografi

Gapminder- Länk till annan webbplats. Visar global utveckling med hjälp av animerad statistik

Globalarkivet Länk till annan webbplats. - Ett fulltextarkiv med material främst från tredje och fjärde världen

Landguiden Länk till annan webbplats. - inloggning direkt om du är på skolans nät

Globala frågor och Historia

Globala frågor

Amnesty International Länk till annan webbplats. - Svenska sektionen

Fair Action Länk till annan webbplats. - Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö

Gapminder- Länk till annan webbplats. Visar global utveckling med hjälp av animerad statistik

Globalarkivet Länk till annan webbplats. - Ett fulltext arkiv med material främst från tredje och fjärde världen

Globalis Länk till annan webbplats. - FN-förbundet interaktiv världsatlas, FN-statistik, landprofiler, satellitbilder, konflikter i världen
   
Globalportalen Länk till annan webbplats. - Bistånd, utvecklingsfrågor och globala sammanhang

Human Rights Watch Länk till annan webbplats. - 
   
IEA Länk till annan webbplats. - Statistik angående läskunnighet och matematikförmåga i världen (på engelska)

Internationell statistik Länk till annan webbplats. - Ämnesindelat finns på SCB:s hemsida

Landguiden Länk till annan webbplats. - inloggning direkt om du är på skolans nät

Mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats. - Regeringskansliets sidor om MR.

Nordiska Afrikainstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Institutets länksamling

Sida Länk till annan webbplats. - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, fördelar svenskt bistånd
   
Solidaritetshuset Länk till annan webbplats. - Här finns ett 40-tal föreningar ur freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen

Swedwatch Länk till annan webbplats. - Granskar och rapporterar om svenskrelaterade företag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i utvecklingsländer

Sveriges bistånd Länk till annan webbplats. - Vart går det, Vem genomför det, Till vad används det - UD och SIDA står bakom sajten

Historia

Civil Rights Länk till annan webbplats. - Amerikanska medborgarrättsrörelsen under 1950 och 60-talen. Viktiga händelser och platser. T ex. Bussbojkotten i Montgomery mm. US National Park står bakom sajten.

Forum för levande historia Länk till annan webbplats. - Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Historiesajten Länk till annan webbplats.  — En privatperson står bakom denna sajt

Kvinnohistoriska portaler Länk till annan webbplats.

LIFE bildarkiv Länk till annan webbplats.

Samer Länk till annan webbplats. - Samiskt informationscentrum med uppdrag är att öka människors kunskaper om samer och samisk kultur

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 1000 svenska kvinnor från medeltid till nutid

Hälsa, medicin och idrott

Bibblan guidar Länk till annan webbplats. - avdelning medicin och hälsa

Centrum för idrottsforskning Länk till annan webbplats. - har i uppgift att informera om den idrottsforskning som utförs på svenska lärosäten.

Forskning.se Länk till annan webbplats. - Nyheter, fakta, teman och forskning inom olika områden

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Idrottsforskning Länk till annan webbplats. - En populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning

Kunskapsguiden Länk till annan webbplats. - Kvalitetssäkrad kunskap från olika myndigheter och andra aktörer. Utgiven av Socialstyrelsen.

Läkartidningens artikelarkiv Länk till annan webbplats.

Nordens välfärdscenter Länk till annan webbplats. - En institution under Nordiska ministerrådet

Psykologiguiden Länk till annan webbplats.

Riksföreningen mot ätstörningar Länk till annan webbplats.

Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.

RFSU Länk till annan webbplats. - Riksförbundet för sexuell upplysning

Science X Länk till annan webbplats. - En webbaserad nyhetstjänst för bland annat medicinsk forskning och hälsofrågor. Omicron Tehnology Ltd Storbritannien står bakom sajten

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

The whyfiles Länk till annan webbplats. - Artiklar inom bland annat hälsofrågor. Välj ämne under rubriken "Archives" En grupp knuten till University of Wisconsin-Madison har utarbetat denna tjänst.

UMO Länk till annan webbplats. - Ungdomsmottagning på nätet

WHO Länk till annan webbplats. - FNs Världshälsoorganisation

Massmedier och media

Medierådet Länk till annan webbplats. - Ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag

Nordicom Länk till annan webbplats. - Statistik över svenska massmedier (press, etermedier, video/DVD, bio, skivor, internet) och ägarförhållandena på den svenska mediemarknaden

Tidningar
Flamman Länk till annan webbplats. - Oberoende socialistisk

Svenska Dagbladet Länk till annan webbplats. - Obunden moderat

Onlinenewspapers Länk till annan webbplats. — Tidningar från hela världen

Mediehistoria
Filmarkivet Länk till annan webbplats.
kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm ur Svenska filminstitutets arkiv

Kortfattad svensk filmhistoria Länk till annan webbplats. Föreningen svenskt filmljud

Foto
LIFE Bildarkiv Länk till annan webbplats.

Migration

Amnesty Länk till annan webbplats. - Internationell organisation som arbetar med Mänskliga Rättigheter

Migrationsinfo Länk till annan webbplats. - Samlar information och fakta om invandring och migration. Grön och liberal tankesmedja (Fores)

Migrationsverket Länk till annan webbplats. - Svensk myndighet som hanterar migrationsfrågor

UNHCR Länk till annan webbplats. - UNHCR, FN:s flyktingorgan, publicerar omfattande data och statistik om den globala flyktingsituationen och om specifika verksamheter.

Regeringen.se Länk till annan webbplats. - Regeringens migrationspolitik

Myndigheter och samhällsinformation

EU:s webbportal Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Lagar Länk till annan webbplats. - Från förslag till lag

Lagen.nu Länk till annan webbplats.  - Alla Sveriges lagar, förordningar och andra författningar

Lagrummet Länk till annan webbplats.  - Portalen till svensk rättsinformation

Mucf Länk till annan webbplats. - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Regeringen Länk till annan webbplats.

Riksdagen Länk till annan webbplats.

Luleå kommun Öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Norbotten Länk till annan webbplats.

SCB Länk till annan webbplats. - Statistiska centralbyrån

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. - en statlig myndighet under Socialdepartementet med verksamhet som rör socialtjänst och hälsa - sjukvård

Naturvetenskap och miljö

Avfall Sverige - kommunernas branschorganisation inom avfallshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centrum för biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats. - Information om forskning mm

Europeiska miljöbyrån Länk till annan webbplats. Information för en bättre miljö i Europa

Extrakt Länk till annan webbplats. - Forskningsrådet Formas webbtidning

Faktoider Länk till annan webbplats. - Här gör man upp med osanningar, halvsanningar och myter

Forskning.se Länk till annan webbplats. - Nyheter, fakta, teman och forskning inom olika områden

Gentekniknämnden Länk till annan webbplats. - Gentekniknämnden är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas

Havet Länk till annan webbplats. - Nyheter, fakta och forskning om havsmiljön. Webbplatsen drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum.

Havs och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats. -  HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Den arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Hållbar stad Länk till annan webbplats. - Elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen bildar "Rådet för hållbara städer"

Hållbara städer Länk till annan webbplats. - WWFs websajt om hållbarhetsfrågor

Hållbart byggande Länk till annan webbplats. - Nyhetsportal om arkitektur, byggmaterial, hållbara städer mm

Hållbarhetsguiden Länk till annan webbplats. - samlar information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats. - Sveriges förvaltnings­­myndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. De arbetar bland annat med att utveckla matproduktionen i landet och att skydda djur och växter.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats. - Är en myndighet under den svenska regeringen. Uppdraget är att arbeta för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det görs genom förebyggande kontroll av kemikalier, till exempel genom att utveckla lagar och regler. Vi arbetar i Sverige, inom EU och globalt.

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Science X Länk till annan webbplats. - En webbaserad nyhetstjänst för vetenskap, forskning och teknik. Omicron Tehnology Ltd Storbritannien står bakom sajten

Sopor Länk till annan webbplats. - Sveriges avfallsportal. Information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Ett samarbete mellan Avfall Sverige och olika aktörer inom avfallsbranschen

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats. Myndigheten som ansvarar för kärnsäkerhet och strålskydd

The whyfiles Länk till annan webbplats. - Artiklar inom teknik, miljö mm. Välj ämne under rubriken "Archives" En grupp knuten till University of Wiconsin-Madison har utarbetat denna tjänst.

Vetenskap och folkbildning Länk till annan webbplats. - Har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat

Religion och livsåskådning

FRI Länk till annan webbplats. - Föreningen rädda individen

Humanisterna Länk till annan webbplats.

Vetenskap och folkbildning Länk till annan webbplats. - Har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat

Språk och ordböcker

Rikstermbanken Länk till annan webbplats. - Sveriges nationella termbank. Den innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden

Språk och folkminnen Länk till annan webbplats. - Sveriges officiella språkvårdsorgan

Svenska Akademiens Ordbok Länk till annan webbplats. - Koncentrerad ordlista med 126000 ord

Svenska Akademiens Ordlista Länk till annan webbplats. - Ingående beskrivningar av 65000 ord

Talakuten Länk till annan webbplats. - tips och trix för ett lyckat tal

Teknik

Samhällsplanering och bebyggelse:

Boverket Länk till annan webbplats. - Statlig myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende

Bygg & teknik Länk till annan webbplats. - En byggtidskrift, artiklar om allt från tak till grund

Ekobyggportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - En nätguide för bygg, inredning och trädgård

Extrakt Länk till annan webbplats. - Forskningsrådet Formas webbtidning

Hållbar stad Länk till annan webbplats. - Elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen bildar "Rådet för hållbara städer"

Hållbara städer Länk till annan webbplats. - WWFs websajt om hållbarhetsfrågor

Hållbart byggande Länk till annan webbplats. - Nyhetsportal om arkitektur, byggmaterial, hållbara städer mm

Hållbarhetsguiden Länk till annan webbplats. - samlar information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

K2 centrum Länk till annan webbplats. - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning inom kollektivtrafik

LKAB samhällsomvandling Länk till annan webbplats. - Att flytta två samhällen, LKAB informerar 

Samhällsbyggaren Länk till annan webbplats. - En tidskrift av en branschövergripande ideell nätverksorganisation. Samhällsbyggarna är en förening för de som är engagerade i att utveckla, bygga och förvalta vårt framtida samhälle

VTI Länk till annan webbplats. - Statens väg- och transportforskningsinstitut. Bedriver forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter


Teknik:

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. -  arbetar på uppdrag av regeringen och hör till Infrastrukturdepartementets ansvarsområde.

Forskning och framsteg Länk till annan webbplats. - Tidningen FoF tema teknik

Forskning.se Länk till annan webbplats. - Nyheter, fakta, teman och forskning inom olika områden

Great achievements Länk till annan webbplats. - De 20 viktigaste uppfinningarna i modern tid (eng)

Making the modern world Länk till annan webbplats. - Vetenskap och uppfinningar från 1800-talet och fram till idag. Följ utvecklingen kronologisk. Animerade förklaringar och filmer (eng)

Made how Länk till annan webbplats. - Hur och av vad olika produkter tillverkas (eng)

Learn to code Länk till annan webbplats. - Fria kurser i programmering t ex JavaScript, Python och PHP

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - länkar om kärnkraft samlade av Naturskyddsföreningen

Science X Länk till annan webbplats. - En webbaserad nyhetstjänst för vetenskap, forskning och teknik. Omicron Tehnology Ltd Storbritannien står bakom sajten

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Statlig myndighet som har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning.

The whyfiles Länk till annan webbplats. - Artiklar inom teknik, miljö mm. Välj ämne under rubriken "Archives" En grupp knuten till University of Wiconsin-Madison har utarbetat denna tjänst.

Tekniska museet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 100 viktiga innovationer.

Visual Dictionary Online Länk till annan webbplats. - Engelsk ordbok med fina illustrationer, uppdelad i ämnen

Sidan uppdaterades den 16 februari 2023