Om bibliotek och IT-centrum

Luleå Gymnasiebibliotek och IT-centrum är en kreativ mötesplats för information, lärande, samarbete och utveckling.

Mål

Verksamhetsmål​

Luleå Gymnasiebibliotek och IT-centrum är en kreativ mötesplats för information, lärande, samarbete och utveckling.

Delmål

  • Utveckla elevernas informationskompetens
  • Fördjupa samarbetet med pedagogisk personal
  • Utveckla och förtydliga bibliotekets roll i lärandeprocessen
  • Stimulera till läsning av skönlitteratur för elevernas ökade läsförståelse och personliga utveckling

IT-centrum

På gymnasiet har vi ett team som ska stötta personal med IT-relaterade frågor och problem, service och support av skoldatorer. Teamet består av tre personer.

Ni kan alltid gå till någon av dem om ni får problem med teknik och datorer. De hjälper er tillrätta eller guidar er vidare om de inte kan lösa problemet själva.

IT-teamet har en gemensam funktionsbrevlåda, dit kan du som personal maila IT-relaterade frågor om du är osäker på vem i teamet som du ska vända dig till. Både Nicklas, Jenny och Göran har access till gyitteam@skol.lulea.se

Personal

Datapedagog
Göran Hedberg

IT-samordnare
Nicklas Olsson

IT-utvecklare
Jenny Törnblom

Bibliotekarier
Gunilla Nilsson
Mona Sjöberg

Koordinator för internationell utbildning / biblioteksassistent
Helena Åström


Sidan uppdaterades den 16 februari 2023