Teknikprogrammet (TE)

Minimera
Faktablad och programstruktur

Faktablad

Programstruktur

För dig som…

tycker om att arbeta med teknik i projektform inom områden som är i ständig utveckling.

Du lär dig…

att planera, genomföra och utvärdera projekt i samverkan med myndigheter och näringsliv. Du läser gymnasiegemensamma ämnen samt teknikprogrammets kurser vilka tillsammans ger dig breda tekniska baskunskaper att bygga vidare på.

Efter dina gymnasiestudier…

kan du läsa vidare till högskole- eller civilingenjör eller annat som du är intresserad av inom teknikområdet. Du kan även läsa till gymnasieingenjör under ett fjärde år (TE4). I Luleå erbjuder vi inriktningen samhällsbyggande, byggproduktionsledare.

Samhällsplanering och satellitbaserade informationssystem hör till det som du, med din utbildning, kan arbeta med i framtiden.

Du som gått teknikprogrammet kan söka ditt framtida yrke inom alla områden som har med teknik och människa att göra.

Inriktningar

Informations- och medieteknik

Är du intresserad av utveckling inom webben, spelprogrammering eller applikationer för mobiltelefoner? Då är denna inriktning något för dig.

Inom många utbildningar på universitet, högskolor och även inom arbetslivet förutsätts kunskaper i webbutveckling, medieteknik, programmering och entreprenörskap. Kunskaper som du får inom Informations- och medieteknik kommer att underlätta dina framtida studier samt i arbetslivet. Vi kommer att samarbeta med Luleå Tekniska Universitet och lokala IT-företag.

Hos oss finns kurser med spännande innehåll. Du lär dig utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt.

Produktionsteknik

Du får kunskaper hur produktionen går till i ett modernt företag. Det gäller att känna till teknisk utrustning, ofta datorstyrd och hur man lägger upp produktionslinjer. Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig hur mekanik, elektroteknik och styr- och reglerteknik samverkar.

Samhällsbyggande och miljö

Är du intresserad av samhällsutveckling och vill delta aktivt i utformningen av framtida lösningar för en hållbar utveckling, det kan gälla framtida energilösningar, miljöanpassad arkitektur samt samhällsplanering, då är detta inriktningen för dig!

Samhällsbyggnadsteknik och miljö är en inriktning på Teknikprogrammet som ger dig möjlighet att studera vidare på någon av landets ingenjörs-, eller arkitektutbildningar, samhällsbyggnadsteknik och miljö ger även en bra och bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet/högskola.

Programinriktningen handlar om att resurserna i samhället är begränsade och vi ser dagligen rapporter om att vi måste ändra/förbättra vår användning av resurser för att samhället skall kunna fortsätta att utvecklas.

Här hittar du oss 

Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information