Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

För dig som…

vill gå en bred studieförberedande utbildning. Du förbereds för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område — till exempel inom ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller vård.

Du lär dig…

främst svenska, främmande språk och olika samhällsorienterande ämnen. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom beteendevetenskap och media.

Efter dina gymnasiestudier…

ger Samhällsvetenskapsprogrammet dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området.

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att anpassa oss och samspela med andra människor. Här ingår att förstå olika typer av organisationer och ledarskap.
Du ska förstå hur vi människor handlar som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen.
Du ska förstå vikten av ledarskap och ha kunskaper och förståelse om mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv.
Du blir behörig till utbildningar på högskolan inom exempelvis utbildning eller vård.

Samhällsvetenskap

Du får en bred samhällsinriktad utbildning.
Kursen i samhällskunskap ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Historia 2 ökar din förmåga att självständigt och kritiskt granska historiska uppgifter, Du läser även en kurs i geografi och lär dig förstå hur vårt liv påverkas av de förutsättningar naturen ger.

Nationell idrottsutbildning inom SA

Dessutom erbjuder SA nationell idrottsutbildning i basket, ishockey eller fotboll, där man vid sidan av SA:s inriktning Samhällsvetenskap satsar på sin idrott. Idrottsutbildningen börjar i åk 1 och väljs i gymnasievalet. Urval sker genom särskild antagning där idrottsmeriterna avgör

Här hittar du oss 

Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information