Kvarteret Hackspetten

Introduktionsprogrammets personal på kvartetet Hackspetten.

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor 
Kristina Eklund

Studie- och yrkesvägledare
Lena Berg

Minimera
Lärare, specialpedagog

IM-H

Kvarteret Hackspetten

Margot Christiansen (vikarierar för Camilla Millgård)
Specialpedagog

Bernt Eriksson
Lärare

IMSPR-H
Språkintroduktion

Margareta Gustafsson
Lärare i svenska som andraspråk

Lisa Högberg
Lärare

Ingegerd Lundborg
Lärare i svenska som andraspråk

Rickard Nyberg
Lärare i svenska som andraspråk

Minimera
Skolsköterska, skolkurator
Minimera
Annan nyckelfunktion/grupp ?

Arbetsterapeut
Annelie Dahlberg

Skolsköterska
Elisabeth Hellqvist

Socionom (vakant)

Projektledare
Ingela Sörbrandt

Arbetsmarknadskonsult
Annica Wennberg-Larsson

Arbetsmarknadskonsult
Rita Öhman