Kvarteret Hackspetten

Introduktionsprogrammets personal på kvartetet Hackspetten.

Rektor 
Kristina Eklund
kristina.eklund@skol.lulea.se
0920-45 36 01
070-544 94 70

Studie- och yrkesvägledare
Lena Berg
lena.berg@skol.lulea.se
0920-45 57 20
070-637 74 23 

Minimera
Lärare, specialpedagog

IM-H

Kvarteret Hackspetten

Margot Christiansen (vikarierar för Camilla Millgård)
Specialpedagog
margot.christiansen@skol.lulea.se
0920-45 41 15
072-713 36 90

Bernt Eriksson
Lärare
bernt.eriksson@skol.lulea.se
0920-45 42 99

IMSPR-H
Språkintroduktion

Margareta Gustafsson
Lärare i svenska som andraspråk
margareta.gustafsson@skol.lulea.se
0920-45 56 45
070-346 56 45

Lisa Högberg
Lärare
lisa.hogberg@skol.lulea.se
0920-45 57 55
070-520 00 15

Ingegerd Lundborg
Lärare i svenska som andraspråk
ingegerd.lundborg@skol.lulea.se
0920-45 33 46
073-067 99 23

Rickard Nyberg
Lärare i svenska som andraspråk
rickard.nyberg@skol.lulea.se
0920-45 57 54

Minimera
Skolsköterska, skolkurator
Minimera
Annan nyckelfunktion/grupp ?

Arbetsterapeut
Annelie Dahlberg
annelie.dahlberg@skol.lulea.se
0920-45 57 69
070-637 57 69

Skolsköterska
Elisabeth Hellqvist
elisabeth.hellqvist@skol.lulea.se
0920-45 42 98
076-808 42 98

Socionom (vakant)

Projektledare
Ingela Sörbrandt
ingela.sorbrandt@skol.lulea.se
0920-45 43 04
070-551 86 89

Arbetsmarknadskonsult
Annica Wennberg-Larsson
annica.wennberg-larsson@amf.lulea.se
0920-45 48 86

Arbetsmarknadskonsult
Rita Öhman
rita.ohman@amf.lulea.se
0920-45 49 73