Introduktionsprogram (IM)

Minimera
Programstruktur

Elever som saknar behörighet att söka till ett nationellt program kan erbjudas fem introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Preparandautbildning

Preparandautbildningen är till för elever som ska nå behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är högst ett år och kan innehålla kurser på grundskole- och gymnasienivå.
Utbildningen är inte sökbar.

Programinriktat individuellt val

Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och ska kunna leda till att eleven antas på yrkesprogrammet. Utbildningen innehåller kurser på yrkesprogrammet och de grudskolekurser som krävs för att eleven ska bli behörig.
För att vara behörig att söka till programinriktat individuellt val måste eleven ha godkända betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen eller
  • Svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt ytterligare fyra ämnen

Om utbildningen ordnas för en grupp elever är den sökbar, antagningen görs i så fall utifrån elevernas meritvärde. Under läsåret 2011/2012 finns inget sökbart programinriktat individuellt val i Luleå gymnasieskola.

Yrkesintroduktion

Utbildningen ska underlätta för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller leda till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan innehålla kurser på grundskole- och gymnasienivå och praktik och kan vara flerårig.
Om utbildningen ordnas för en grupp elever är den sökbar, antagningen görs i så fall utifrån elevernas meritvärde.

Faktablad

Programstruktur

Individuellt alternativ

Utbildningen förbereder eleverna för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.
Utbildningen utformas individuellt efter varje elevs behov och förutsättningar och är inte sökbar. Individuellt alternativ kan i vissa fall erbjudas även behöriga elever.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen är inte sökbar.

Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information