Estetiska programmet (ES)

Minimera
Faktablad och programstruktur

För dig som…

är studiemotiverad och samtidigt vill utveckla dina kreativa och konstnärliga sidor tillsammans med andra.

Du lär dig…

att skapa, uppleva och tolka olika estetiska uttrycksformer både individuellt och i samverkan med andra. Du lär dig både ett konstnärligt samt vetenskapligt förhållningssätt.

Efter dina gymnasiestudier…

har du skaffat en god grund inför studier på högskola och universitet inom främst konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Inriktningar

Bild och formgivning

Inriktningen ger dig grundläggande färdigheter inom teckning, målning och skulptur. Du får fördjupade kunskaper i att gestalta egna idéer och känslor, med traditionella och moderna tekniker inom bildområdet. Du lär dig även foto och film. Under de tre åren får du vara med om att visa dina bilder offentligt på olika sätt.

Dans

Inriktningen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att inom olika dansgenrer gestalta och kommunicera. Undervisningen betonar samband mellan dansteknik, skapande och scenisk verksamhet.

Estetik och media

En inriktning för dig som är kreativ och nyfiken. Du får lära dig att använda foto, ljud, grafisk kommunikation, eller film för att beskriva händelser, tankar, budskap eller känslor. Du får kunskap om hur media och konst fungerar i dagens samhälle och även med ett historiskt perspektiv. Du får möjlighet att fördjupa dig inom något media.

Musik

Inriktningen ger dig möjlighet att spela flera olika instrument och sjunga i flera olika stilar. Du får möjlighet att lära dig arrangera och skapa egen musik. Detta sker både individuellt och i grupp. Undervisningen utgår från olika genrer: blues, jazz, klassiskt, pop och rock.

Teater

I inriktningen får du arbeta med både kropp och röst och utveckla din förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera utifrån manus och improvisationer. Under de tre åren får du vara med om att göra minst en större teaterproduktion.

Här hittar du oss 

Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information