Plåtslageri

Byggnadsplåtslagaren
Arbetar bl. a med taktäckning och inklädnader av fasader med plåt. Tillverkning och montering av plåtdetaljer runt exempelvis skorstenar och fönster.  

Ventilationstplåtslagaren
Tillverkar och monterar ventilationskanaler, sköter rengöring, injusteringar och underhåll av ventilationsanläggningar.

Vad händer då under dina 3 år hos oss?

Du får under det första gemensamma läsåret en teoretisk och praktisk introduktion i byggprogrammets olika yrken. Under tiden du är hos oss på plåt får du praktiskt arbeta med plåt och ventilation.

I åk 2 börjar den specialinriktade utbildningen till byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör.

I åk 3 samarbetar vi med olika byggföretag och eleverna följer erfarna handledare under deras arbete eller så  jobbar vi med egna kundprojekt. Vi  tränar även på  olika arbetsmoment i skolans övningslokal.