Husbyggnad

Husbyggnad innehåller många möjligheter till specialisering. Genom olika valbara ämnen och kurser väljer du inriktning.

Träarbetare
Väljer du kurser för att arbeta inom byggnadsträ kommer du att lära dig alla slags snickeriarbeten. Du får bygga ställningar, formar och stommar. Du lär dig även att montera ytterpanel, väggskivor och inredningssnickerier, isolera, lägga tak, sätta lister och foder.

Betongarbetare
Vill du lära dig betongteknik får du arbeta med att gjuta betongkonstruktioner. Exempel på sådana är grundplattor, tak- konstruktioner, valv och väggar. Du gör visst underarbete som att fylla ut och dränera markytan och förstärka med armeringsjärn innan du gjuter och planslipar ytorna.
Betongarbetare kan arbeta på husbyggen eller anläggningar som till exempel brobyggen.

Vad händer då under dina 3 år hos oss?

Du får under det första gemensamma läsåret en teoretisk och praktisk introduktion i byggprogrammets  många olika yrken. Under tiden du är hos oss på husbyggnad får du praktiskt arbeta med trä och betong.

I åk två börjar den specialinriktade utbildningen till träarbetare  eller betongarbetare.

I åk tre samarbetar vi med olika byggföretag och eleverna följer erfarna handledare  under deras arbete eller  så arbetar du med olika projekt tillsammans med din lärare.