Spetsutbildningar med riksintag

Naturvetenskapsprogrammet

För dig som söker särskilda utmaningar i matematik. Matematik — spets är riksrekryterande och är Norrland enda spetsutbildning i ämnet. Spetsutbildningen börjar i åk 1 och väljs i gymnasievalet. Urval sker genom särskild antagning, där betygen vägs samman med antagningstest.