Personal

Rektor
Susanna Morin
susanna.morin-engvall@skol.lulea.se
0920-45 34 64

Studie- och yrkesvägledare
Lena Berg
lena.berg@skol.lulea.se
0920-45 57 20
070-637 74 23

 • (IM) Introduktionsprogram Hackspetten
 • (IM) Språkintroduktion Hackspetten
 • (EK) Ekonomiprogrammet - ekonomi, juridik
 • (HA) Handels- och administrations-programmet - inriktning: handel och service

Studie- och yrkesvägledare
IM-samordnare
Marith Petäjäniemi
marith.petajaniemi@skol.lulea.se
0920-45 50 90
070-663 40 91

 • (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktningar: anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning, måleri, plåtslageri
 • (VF) VVS- och fastighetsprogrammet - inriktningar: kyl- och värmepumpsteknik, vvs
 • (IM) Introduktionsprogram Kungsfågeln
 • IM Språkintroduktion Kungsfågeln
 • IM Pyramiden Örnen

Studie- och yrkesvägledare
Agne Renberg
agne.renberg@skol.lulea.se 
0920-45 36 23
070-234 81 92

 • (HU) Humanistiska programmet - inriktningar: kultur, språk
 • (HVFR) Hantverksprogrammet - inriktning: frisör
 • (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktningar: beteendevetenskap, medier, information och kommunikation, samhällsvetenskap, spin

Studie- och yrkesvägledare
Eva Tervaniemi
eva.tervaniemi@skol.lulea.se
0920-45 36 93

 • (BF) Barn- och fritidsprogrammet 
 • (ES) Estetiska programmet - inriktningar: bild och formgivning, dans, estetik och media, musik, teater
 • (HVTD) Hantverksprogrammet - inriktning: textil design
 • Lokala Hockeygymnasiet
 • Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
 • Riksbasketgymnasiet (BG)
Minimera
Skolsköterska, skolkurator