Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Minimera
Faktablad och programstruktur

Faktablad

NIU-Barn- och fritidsprogrammetöppnas i nytt fönster
NIU-Ekonomiprogrammetöppnas i nytt fönster
NIU-Naturvetenskapsprogrammetöppnas i nytt fönster
NIU-Samhällsvetenskapsprogrammetöppnas i nytt fönster

Programstruktur

NIU-Barn- och fritidsprogrammetöppnas i nytt fönster
NIU-Ekonomiprogrammetöppnas i nytt fönster
NIU-Naturvetenskapsprogrammetöppnas i nytt fönster
NIU-Samhällsvetenskapsprogrammetöppnas i nytt fönster

Inom ramen för den nya gymnasieskolan har Luleå Gymnasieskola fått godkänt av Skolverket att anordna Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning. Det är ett helt nytt idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål medan riksidrottsgymnasierna har som mål att utveckla internationell elit.

Att läsa:
Certifieringskravöppnas i nytt fönster som beslutats av Skolverket och Riksidrottsförbundet inkluderat övriga förordningar och föreskrifter som styr verksamheten. Förutom dess krav har även specialidrottsförbunden skrivit fram särskilda certifieringskrav.

NIU riktar sig till dig som bor i Sverige. Sökande elever utanför Fyrkanten måste ha godkännande från sin hemkommun. 

Blir du antagen till NIU kan du i Luleå välja mellan fyra program BF, EK, NA och SA. Ansökning till dessa program ska göras senast 5 februari. Du kommer dock att ha en särskilt anpassad programstruktur och studieplan med anledning av din elitidrott och mer info om detta finner du under länken Faktablad samt Studieplan och programstruktur.

Mer information om de nationella programmen

Ansökningsförfarande

Ansökan till den nationella idrottsutbildningen (NIU) görs senast den 1 december 2017 och därefter kallas man till uttagning som görs på idrottsliga meriter. Ansökan till gymnasieprogram görs senast den 5 februari 2018, så innan dess får man besked om man är uttagen till NIU, vilket hos oss avser idrotterna basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning.

Basket

Ansökan till vårt Elitbasketgymnasium görs via ett webbaserat formulär, senast 1 december 2017. 

Ansökningsformulär NIU basket

Fotboll
Sista datum för ansökan till vårt Elitfotbollsgymnasium görs den 1 december 2017. 

Ansökningsformulär NIU fotboll

Luleå Gymnasieskola är den enda skola med specialidrott fotboll i Norrbotten som blivit certifierade enligt Svenska Fotbollsförbundets kvalitetskrav. En certifiering innebär bland annat att skolan motsvarar förbundets krav på träningsmöjligheter och att instruktörerna/lärarna har tränarutbildning inom den nivå som krävs för certifiering. Det är Svenska Fotbollförbundet (SvFF) som tillsammans med Specialdistriktsförbunden (SDF) beslutat att gymnasieskolor som erbjuder specialidrott fotboll ska ha möjlighet att kvalitetssäkras och certifieras.

Innebandy
Ht 2106 startar vi NIU- innebandy inom Luleå gymnasieskola. Läs mer på Innebandyförbundets informationssida  om RIG och NIU. Ansökning görs senast 1 december via Innebandyförbundets portalsida för ansökningar till RIG och NIU.
Mer information hittar du härlänk till annan webbplats

Ansökan innebandylänk till annan webbplats

Ishockey
Luleå Gymnasieskola har ett Elitishockeygymnasium i samverkan med Luleå Hockey. Ansökan till Elitishockeygymnasium är öppen t.om. den 1 december 2017. 

Ansökan hockeygymnasietlänk till annan webbplats

Kanot
Vi startar Sveriges första och i nuläget enda NIU i kanot  ht 2016. Sedan tidigare finns ett riksrekryterande kanotgymnasium i Nyköping. Inom NIU-kanot i Luleå inryms kanotpolo och "raring". Den grenspecifika träningen genomförs i samarbete  med Luleå Kajakklubb samt Luleå KF Isbrytarna.
Ansökan görs via ett webbaserat formulär, senast 1 december 2017.

Ansökningsformulär kanot

Konståkning
Ht 2106 startar vi NIU- konståkning inom Luleå gymnasieskola. Det enda NIU i konståkning norr om Bollnäs finns i Luleå från ht 2016. Det finns sedan tidigare 10 andra certifierade NIU-skolor i Sverige. Den grenspecifika träningen kommer att genomföras i samarbete med Luleå Konståkningsklubb.
Ansökan görs via ett webbaserat formulär, senast 1 december 2017.

Ansökningsformulär konståkning