Kvarteret Staren

Den idrottsverksamhet som tidigare fanns i kvarteret Staren flyttade till Hälsans hus när det var i drift vt. 2003. I kvarteret Staren byggdes och renoverades lokaler för matsal och bibliotek.

Matsalens lokaler är flexibelt utformade för att kunna nyttjas som lektionssalar. Den nya matsalen togs i bruk under november 2003 och betjänar elever från kvarteren Hackspetten och Lärkan.

Gymnasiebiblioteket invigdes i augusti 2004. Bibliotekets placering i byn är central för att vara nära personal och elever. Tidigare fanns mindre bibliotek vid var och en av de tre gymnasieskolorna och dessa bibliotek flyttade successivt in till Staren. De sista flyttlassen från skolornas bibliotek gick under våren 2006.

För eleverna har biblioteket blivit en mötesplats som erbjuder flera datorer, flera grupprum och ett stort utbud av böcker och tidskrifter. Genom att samla alla resurser har personalen idag större möjlighet att specialisera sig inom olika områden. Bibliotekspersonalen hjälper eleverna med pedagogisk vägledning i sökandet och idag erbjuds kurser i informationssökning.