Idrottsgymnasiet

Från och med höstterminen 2015 inryms Idrottsgymnasiet i den del av Örnen som tidigare, för många år sedan, benämndes Västra skolan.

Här studerar nu cirka 90 förstaårselever antingen vid samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet, i kombination med sin idrottsliga satsning. På Idrottsgymnasiet finns idag elever som utövar basket, fotboll, hockey och innebandy men nästa läsår har vi förhoppningsvis även konståkare och kanotister. 31 ekonomistuderande andraårselever har också sin hemvist i Örnens lokaler.

Kontakt

Rektor
Susanna Morin
susanna.morin-engvall@skol.lulea.se
0920-45 34 64

Studie- och yrkesvägledare
Eva Tervaniemi
eva.tervaniemi@skol.lulea.se
0920-45 36 93