Kv. Lärkan

Kvarteret Lärkan är den del av Luleå Gymnasieby som bär på mest traditioner, eftersom den nu ombyggda skolan en gång var den enda gymnasieskolan i Luleå, Luleå Högre Allmänna Läroverk, senare Hermelinsskolan.

Program/verksamheter

Kontakt

Kvarteret Lärkan
Post- och besöksadress:
Storgatan 3, 972 38 Luleå
Reception: 0920-45 34 66