Kvarter och skolbyggnader

Kvarteret Lärkan Norra hamnmagasinet: Estetiska programmet Kvarteret Hackspetten: Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, inriktning frisör, Hotell- och turismprogrammet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogram (del) Kvarteret Örnen: Idrottsgymnasiet, Gymnasiesärskola Bibliotek Kvarteret Lärkan: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Introduktionsprogram (del) Kvarteret Kungsfågeln: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskola (del), Industritekniska programmet, Introduktionsprogram (del), Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet Hälsans hus

Luleå Gymnasieby består av fyra kvarter i stadens centrum, Hackspetten, Kungsfågeln, Lärkan och Örnen, samt Hälsans hus och Gymnasiebiblioteket. Omkring nittio procent av kommunens gymnasieungdomar går i Luleå Gymnasieby. Dessutom har ett stort antal ungdomar från andra kommuner sökt sig till våra utbildningar. Tillsammans blir det omkring 2300 elever som studerar i en och samma del av innerstaden.

I Luleå Gymnasieby finns alla högskoleförberedande program och nästan alla yrkesprogram med sammanlagt ett trettiotal inriktningar. Här finns också riksrekryterande spetsutbildningar i matematik, dans, teater, musik och basket samt nationella idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och basket.

Vi satsar på en lärmiljö med kunskap och framtidstro i centrum. Lärarna är välutbildade och arbetar liksom övrig personal för att utmana eleverna att nå så goda kunskapsresultat som möjligt samtidigt som de arbetar för elevernas självförtroende och välmående. Lokalerna är moderna och välutrustade, vilket bidrar till elevernas höga trivsel och studieresultat. För elever som behöver extra stöd eller som bara vill ha en bra plats att plugga på har två av kvarteren Studior med pedagogisk personal.