Gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en studieväg inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av sin gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser.

Lärlingsutbildningen har många likheter med den skolförlagda utbildningen:

  • Samma behörighetsregler till utbildningen som till alla nationella yrkesprogram
  • Samma gymnasiegemensamma ämnen och kurser
  • Samma utbud att välja mellan i det individuella valet
  • Samma rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet
  • Samma examensmål
  • Samma yrkesexamen

Yrkesprogram och lärlingsutbildning ger behörighet till yrkeshögskolestudier och med rätt individuellt val ger det också grundläggande behörighet till högskolestudier.

Varför välja lärlingsutbildning?

Gymnasial lärlingsutbildning passar elever som gillar att lära sig verkliga situationer med verkliga uppgifter och med verkliga arbetskamrater. 

Som elev får man det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både yrkesexamen och arbetslivserfarenhet. Eleverna kan också få högskolebehörighet.

På skolan läser alla elever på yrkesprogram gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori och på lärlingsutbildningens arbetsplats lär sig eleverna yrket. Lärande på arbetsplatsen leds av en handledare i yrkesområde  eleven valt. Företagen är insatta i hur skolan arbetar och vad eleverna ska lära dig på arbetsplatsen. Skolan vet hur arbetsplatserna fungerar och vilka önskemål och krav de har på sin peronal.

Broschyr lärlingsutbildningöppnas i nytt fönster

Skolverket skriver om Gymnasial lärlingsutbildninglänk till annan webbplats

Luleå Gymnasieskola erbjuder Gymnasial lärlingsutbildning på följande program:

Barn- och fritidsprogrammet

El- och energiprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakt för information:

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Barn- och fritidsprogrammet
Eva Tervaniemi

El- och energiprogrammet
Thomas Nahlin

Handels- och administrationsprogrammet
Lena Berg

Hotell-och turismprogrammet
Lena Berg

Industritekniska programmet
Jan Carlsson

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Jan Carlsson

VVS- och fastighetsprogrammet
Marith Petäjäniemi

Vård- och omsorgsprogrammet
Ingela Sörbrandt