Elevinflytande

I Luleå Gymnasieby arbetar vi för att Du som elev ska vara delaktig i din utbildning och ha inflytande över allt som rör din vardag i skolan. I varje program eller kvarter har vi elevråd med representanter som diskuterar allt som kan kännas viktigt för att Din utbildning ska vara av högsta kvalitet och för att vi alla ska trivas i skolan. Varje klass har också ett klassråd som regelbundet diskuterar de frågor som känns angelägna.