Skolsköterska kv. Örnen

Jag har min mottagning i L1553.

Elisabeth Hellqvist

elisabeth.hellqvist@skol.lulea.se

0920-45 42 98

076-808 42 98

  • NIU idrottsprogrammen samt gymnasiesärskolan på Kv Örnen.
  • Jag ansvarar för elever från dessa program: Estetiskaprogrammet,  Introduktionsprogrammet med språkinriktning samt Barn och fritidsprogrammet.