Skolsköterska kv. Lärkan

Jag har min mottagning i L1553.

Elisabeth Hellqvist
elisabeth.hellqvist@skol.lulea.se
0920-45 42 98
076-808 42 98

  • Jag ansvarar för elever från dessa program: Estetiskaprogrammet,  Introduktionsprogrammet med språkinriktning och Barn och fritidsprogrammet samt NIU idrottsprogram och gymnasiesärskolan på Kv Örnen