Skolsköterska

Skolsköterskan finns till på din skola för att stötta dig under din gymnasieutbildning. Tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och dina lärare vill vi göra din studietid så positiv och givande som möjligt.

Skolsköterskan finns på din skola för att hjälpa dig med dina funderingar som kan gälla både kropp eller själ. Vi har också tillgång till skolläkare, tider bokas via skolsköterskan. Vi kan också hänvisa/remittera vidare om vi inte kan hjälpa till med problemet.

Skolsköterskorna har också i uppgift att bevaka att arbetsmiljön i skolan är bra så att ingen riskerar att skada sig, bli sjuk eller allergisk som följd av brister i skolmiljön.

Vi erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsosamtal samt öppen mottagning för alla elever. Skolsköterskorna har tystnadsplikt, vi tar dig på allvar, inga frågor är konstiga.