Skolsköterska

Skolsköterskan finns till på din skola för att stötta dig under din gymnasieutbildning. Tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och dina lärare vill vi göra din studietid så positiv och givande som möjligt.

Skolsköterskan finns på din skola för att hjälpa dig med dina funderingar som kan gälla både kropp eller själ. Vi har också tillgång till skolläkare, tider bokas via skolsköterskan. Vi kan också hänvisa/remittera vidare om vi inte kan hjälpa till med problemet.

Skolsköterskorna har också i uppgift att bevaka att arbetsmiljön i skolan är bra så att ingen riskerar att skada sig, bli sjuk eller allergisk som följd av brister i skolmiljön.

Vi erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsosamtal samt öppen mottagning för alla elever. Skolsköterskorna har tystnadsplikt, vi tar dig på allvar, inga frågor är konstiga.

Skolsköterskor

Kvarteret Hackspetten

Helena Skog

  • Jag ansvarar för elever från Ekonomiprogrammet samt Introduktionsprogrammen.

Maria Karlsson

  • Jag ansvarar för Samhällsvetenskapsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Humanistiska programmet och Hantverksprogrammet-Frisör på kvarteret Hackspetten samt flygteknikprogrammet NFTC ute på Kallax.

Kvarteret Kungsfågeln

Inger Lundholm

  • Jag ansvarar för elever från dessa program: Teknikprogrammet, Industriprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet samt gymnasiesärskolan på kvarteret Kungsfågeln.

Anna-Lena Stråhle

  • Jag ansvarar för elever från dessa program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Ventilation- och fastighetsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, IM programmen på kvarteret Kungsfågeln samt IM på kvarteret Örnen.

Kvarteret Lärkan

Elisabeth Hellqvist

  • Jag ansvarar för elever från dessa program: Estetiska programmet,  Introduktionsprogrammet med språkinriktning och Barn- och fritidsprogrammet samt NIU idrottsprogram och gymnasiesärskolan på kvarteret Örnen

Kvarteret Örnen

Elisabeth Hellqvist

  • NIU idrottsprogrammen samt gymnasiesärskolan på kvarteret Örnen.
  • Jag ansvarar för elever från dessa program: Estetiska programmet,  Introduktionsprogrammet med språkinriktning samt Barn- och fritidsprogrammet.