Skolkuratorer kv. Hackspetten, Lärkan och Örnen

 

Kv Lärkan

Paulina Rivinoja 

paulina.rivinoja@skol.lulea.se
0920-453458
070-2930690

  • Jag ansvarar även för Estetiskaprogrammet samt Barn och fritidsprogrammet på Kv Lärkan. Gymnasiesärskolan samt NIU-Idrottsprogrammen på Kv Örnen.

Mig hittar du i rum L1555 i Kv Lärkan (elevhälsans lokaler)    

Eva-Marie Hansén

  • Jag ansvarar för intruduktionsprogrammet på Kv Lärkan

eva-marie.hansen@skol.lulea.se   

0920-453337

072-2485933

                                      

Kv Hackspetten 

Anna-Lena Löfgren

anna-lena.lofgren@skol.lulea.se
0920-45 3903
070-293 01 70

  • Jag ansvarar för Samhällsprogrammet, HV-Frisör samt Humanistiska programmet på Kv Hackspetten. Flygteknikprogrammet på Kallax.

Mig hittar du på plan 3 i rum H3050 i Kv Hackspetten 


Malin Johansson

malin.johansson1@skol.lulea.se
0920-45 33 56
070-227 53 56         

  • Jag ansvarar för Introduktionsprogrammen (IM samt IM-språk), Handels och administrationsprogrammet, Hotell och turismprogrammet samt Ekonomiprogrammet

 

Mig hittar du på plan 3 i H3052 i Kv Hackspetten