Skolkurator/socionom

Till kurator kan du vända dig om du behöver en vuxen att prata med. Vi kan ge dig stöd om du upplever att du hamnat i en besvärlig situation i livet.

Du som elev har möjlighet att få en individuell samtalskontakt med kurator på gymnasieskolan.

Med kurator kan du exempelvis samtala om:

 • dina studier och din skolsituation
 • familjerelationer och andra relationer
 • kris och sorg (mer om kris och sorg)
 • alkohol och andra droger
 • stress
 • sexualitet
 • sömnbesvär
 • oro och ångest
 • tvångstankar
 • nedstämdhet och depression
 • låg självkänsla
 • ekonomi

Ja, i princip allt som kan tänkas påverka dina studier och/eller ditt välbefinnande.

Kurator kan ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället om du behöver det.

Kurator har tystnadsplikt. Det som sägs hos oss förs inte vidare. Det finns dock ett undantag då vi måste bryta tystnadsplikten och det är vid tillfällen då ungdomar befinner sig i allvarliga eller farliga situationer och snabbt behöver mer hjälp än vad kurator kan ge, men inga kontakter tas utan den unges vetskap.

Hos oss bokar du enklast tid för samtal via telefon, e-mail eller kom förbi vårt arbetsrum.

Skolkuratorer kvarteret Hackspetten, Lärkan och Örnen

Kvarteret Lärkan

Paulina Rivinoja

 • Jag ansvarar även för Estetiska programmet samt Barn- och fritidsprogrammet på kvarteret Lärkan. Gymnasiesärskolan samt NIU-Idrottsprogrammen på kvarteret Örnen.

Eva-Marie Hansén

 • Jag ansvarar för intruduktionsprogrammet på kvarteret Lärkan.

Kvarteret Hackspetten

Anna-Lena Löfgren

 • Jag ansvarar för Samhällsvetenskapsprogrammet, HV-Frisör samt Humanistiska programmet på kvarteret Hackspetten. Flygteknikprogrammet på Kallax.

Malin Johansson

 • Jag ansvarar för Introduktionsprogrammen (IM samt IM-språk), Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Ekonomiprogrammet

Kvarteret Kungsfågeln

Anna-Karin Brännström

 • Jag ansvarar för elever på Vård- och omsorgsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet och Industritekniska programmet.

Sofia Nordberg

 • Jag anvarar för elever på Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet inklusive mattespets.

Eva-Marie Hansén

 • Jag ansvarar för elever på Introduktionsprogrammen på kvarteret Kungsfågeln samt kvarteret Örnen.