Psykolog

Peter Wrede, psykolog

Till psykologen kan du vända dig om...

 • Studiesituationen känns jobbig.
 • Du känner dig ensam eller utanför.
 • Du har något problem som ej hör till skolan men som ändå påverkar dina studier.
 • Du känner dig nedstämd, har tappat lusten för allt, inget känns roligt.
 • Du känner att du har svårt i kontakten med någon vuxen men ej kan ta upp det med den det berör.
 • Du blir/blivit utsatt för mobbning/trakasserier.
 • Du behöver någon att prata/diskutera med om olika funderingar du har.
 • Du mår dåligt utan att veta varför.

Det psykologen kan göra:

 • genom olika tester kombinerat med samtal få en bild av eventuella svårigheter som kan ha betydelse för hur dina studier ska läggas upp.
 • tillsammans med dig reda ut vad det handlar om, sortera tankar och känslor.
 • tillsammans med dig komma fram till hur du kan hantera ditt problem för att må bättre.
 • stötta dig genom att träffas regelbundet en tid för samtal.
 • visa på andra möjligheter i samhället där du kan få stöd och hjälp. 

Vad vi än pratar om, så är det du som bestämmer hur du vill använda vårt samtal. Psykologens roll är att visa på olika vägar att lösa ett problem utifrån dina önskemål.

Psykologen har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten att ta upp!