Arbetsterapeut

Annelie Dahlberg
Arbetar med elever i hela gymnasiebyn men har min arbetsplats på Kv Lärkan.

Arbetet i skolan

I skolan kompletterar arbetsterapeuten nuvarande elevhälsoteam och finns tillgänglig i skolan för elever som har svårigheter att utföra arbetsuppgifter eller andra relaterade uppgifter i skolan. Vidare jobbar vi även med social och beteendeträning för att kunna hantera skolmiljön på bästa sätt. Målgruppen i verksamheten på gymnasieskolan är elever med autismspektrum liknande tillstånd. 

Hur kan hjälpen se ut för eleven:

 • Upprätta individuellt anpassade studieplaner
 • Arbetsförmågebdömningar
 • Introduktion på praktikplatser
 • Hjälpa eleven med att skapa struktur
 • Hjälpa eleven att skapa rutiner
 • Motivera och stötta eleven
 • Anpassa material individuellt för eleven
 • Vara en länk mellan lärare, elev och förälder
 • Hjälpa eleven med det sociala samspelet
 • Hjälpa eleven att förändra ett problembeteende

Vidare...

 • Kartlägga elevens resurser och problematik i skolsituationen
 • Handledning av personal i mötet med elever med särskilda behov inom
  autismspektrumtillstånd
 • Fortbildning av personal