Elevhälsa

Elevhälsan vid Luleå Gymnasieskola består av kurator/socionom, psykolog, skolsköterska, arbetsterapeut och specialpedagog.

Vi kan hjälpa dig med många saker, till exempel:

 • Problem i skolan
 • Personliga problem
 • Relationsproblem
 • Svår hemsituation
 • När kraven blir för många
 • Krissituationer
 • Hälso- och livsstilsfrågor
 • Medicinska frågor
 • Frågor kring sex och samlevnad
 • Droger
 • Tobak