Vetenskapligt material

Uppsatser och forskningspublikationer - Sverige

avhandlingar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Doktorsavhandlingar och forskningsrapporter från svenska högskolor och universitet.

DIVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - DIgitala Vetenskapliga Arkivet: Forskningspublikationer och studentuppsatser   från olika universitet och högskolor. De flesta i fulltext.

Librislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Den nationella bibliotekskatalogen.

Swepublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar mm

 

Artikeldatabaser

DOAJlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Fri artikeldatabas för vetenskapliga artiklar . Alla artiklar tillgängliga i fulltext (Open Access)

EBSCOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Amerikansk databas med fulltextartiklar från 500 tidskrifter, bilder mm (MAS Ultra -School edition) endast tillgänglig i skolans nätverk

Nyheter & Faktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - En nationell webplats med med artiklar om aktuell forskning inom olika ämnen

BioMedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Fri Artikeldatabas på engelska med vetenskapliga artiklar inom naturvetenskap, teknik och medicin. Alla artiklar tillgängliga i fulltext. (Open Access)

SveMed+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Databas från Karolinska institutet. Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

SBUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Här finns rapporter om hälso- och sjukvård, till exempel utvärderingar av vilka effekter olika metoder har

Länksamlingar

e-Librarylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Free Scientific Research Resources on the Web - Iowa State Universitys samling av fria vetenskapliga resurser.

Safirlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Universitetbiblioteket i Lunds samling med beskrivna webbplatser för forskare och studenter

Sökmotorer

Google Scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Googla enbart vetenskapligt material: Artiklar, avhandlingar och andra publikationer.

OAIsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Internationell söktjänst för fritt vetenskapligt material.