Information till specialpedagoger

MTM, Myndigheten för tillgängliga media

Gymnasiebiblioteket har regeringens tillstånd att ladda ned talböcker från MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier samt att registrera användare av tjänsten Legimus.

Inlästa talböcker

"Endast den som är talboksberättigad får låna talböcker. Talboksberättigad är den som har ett funktionshinder (tillfälligt eller permanent) som gör att hon eller han behöver talböcker för att kunna läsa böcker." (Upphovsrättslagen)

Vem får låna?

Den som har en läsnedsättning får låna böcker via tjänsten Legimuslänk till annan webbplats.

Med en läsnedsättning menas att en behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

Egen nedladdning

Egen nedladdning är en tjänst som gör det möjligt för alla talbokslåntagare att ladda ned talböcker direkt till sin dator/smarta telefon från Legimus-katalogen.

Specialpedagog mailar gymnasiebiblioteket@skol.lulea.se och meddelar biblioteket att eleven kommer att besöka biblioteket för att få tillgång till Legimus. Namn och klass ska anges
Vid registeringen får eleven en inloggning till MTM:s digitala bibliotek, Legimus, och en introduktion av hur tjänsten används.
Om låntagaren är under 18 år ska avtal godkännas av hens vårdn

Avtal för användning av Legimuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, minderårig låntagare (.pdf)

Informationsbroschyr om egen nedladdningöppnas i nytt fönster (.docx)