Programråd

Inledning
I detta dokument ges information om programrådens betydelse för kvalitén i yrkesprogrammen och en aktivitetsplan samt checklista för att utveckla kvalité i det lokala programrådet. I gymnasieförordningen anges att gymnasieskolans yrkesprogram ska ha ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv [1].

I Luleå gymnasieskola har alla yrkesprogram ett programråd. Aktiviteterna och sammansättningen av de olika programråden varierar. VVS-och fastighetsprogrammet har ännu en gång utnämnts av branschen till Förstklassig skola i Sverige 2016. Industriprogrammet och Vård-och omsorgsprogrammet har en samverkan med arbetslivet i form av Teknikcollege och Vård-och omsorgscollege. Handelsprogrammet är certifierade av Handels yrkesnämnd.

Väl fungerande programråd kan vara en avgörande förutsättning enligt Skolverket för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kunna fungera och utvecklas.

På Skolverkets hemsida anges följande uppgifter för ett lokalt programråd:

  • hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • medverka vid utformningen av gymnasiearbeten.
  • samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingspringsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

[1] Gymnasieförordningen (2012:2039)

Inledningsvis nämndes att graden av samverkan mellan skola och arbetsliv varierar i de olika yrkesprogrammen. Ett arbete med att kvalitetssäkra arbetet i programråden har startat under hösten 2014 i APL-projektet i Luleå gymnasieby. Skolinspektionens granskning av det arbetsplatsförlagda lärandet visar att skolor som lyckas bra inom detta område involverar huvudmän, rektorer och lärare i samverkansarbetet samt arbetar systematiskt, diskuterar resultat och möjliga förbättringsåtgärder med arbetslivets representanter (Kvalitetsgranskning Rapport 2011:2).

I projektetet APL i Luleå gymnasieby har det framtagits en aktivitetplan och checklista för utveckling av kvalitén i det lokala programrådsarbetet, se bilaga 1öppnas i nytt fönster och bilaga 2öppnas i nytt fönster