Praktisk information

Inledning
APL-ansvarig lärare ansvarar för att nedanstående information ges till berörda elever och handledare på de APL-platser som är utsedda av skolan. Eleven är att betrakta som arbetstagare och skolan som arbetsgivare under APL.

Arbetskläder
Skolan ansvarar, om inte arbetsgivaren tillhandahåller det.

Arbetsmiljö
Skolan och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö. Följ länken: 

Ansvar för elevernas arbetsmiljölänk till annan webbplats

Försäkringar
Under APL-period omfattas eleven av skolans försäkring som har ett avtal med försäkringsbolaget Folksam.

Information om försäkring av elev under APL/skoltidlänk till annan webbplats

Så här gör du vid olycksfalllänk till annan webbplats

Arbetsskador
Information om ersättning och hur anmälan görs, se följande länkar:

Ersättning vid personskadalänk till annan webbplats

Förordning om ersättning vid personskadalänk till annan webbplats

Blanketter, rutinöversikt, registreringsrutiner samt skadedefinitioner finns att ladda upp via länken:
Olycksfall & Skador i skolan-OSISlänk till annan webbplats (anmälan ska göras på intranätet av ansvarig APL-lärare)

Arbetstider
Arbetstid motsvarand heltid, anpassad till APL-platsens verksamhet.

Se arbetsmiljöverkets sida, följa länken:
Så får barn och ungdomar arbetalänk till annan webbplats

Buss
Behöver eleven busskort – meddela administratör kopplat till programmet. Ange följande uppgifter: namn, personnummer, elevs hemadress, APL-platsens adress och antal resor de behöver.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till ansvarig lärare för APL och elevens närstående uppges i dokumentet ”Omdöme”, se dokumentet ”Omdöme under APL” som lämnas till handledaren.

Mat
Lunch intas på närmaste skola. Skoladministratören meddelar närmaste skola. Förteckning över elevernas APL-platser lämnas till administratören av APL-ansvarig lärare. Ersättning för elev som betalat lunch själv, läsår 2016/17, är 28 kr per måltid. Blankett finns att hämta på intranätet: 

Blanketter Gymnasieskolalänk till annan webbplats (intranät)

Tystnadsplikt
Elever som gör APL inom verksamhet där tystnadsplikt råder får information om vad det innebär och skriva under ett dokument.