Kartläggning

Kartläggning av en arbetsplats
Syftet med detta dokument är att ge yrkeslärare ett stödmaterial att ta hjälp av vid kartläggning av APL-platser utifrån innehåll och säkerhet. För att eleven ska mötas av en så bra och säker lärmiljö som möjligt är det viktigt att göra en kartläggning av alla APL-platser.

Det är skolans och därmed indirekt huvudmannens ansvar att se till att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigs arbetsmiljö AFS 2012:13 följs på APL-platsen. Gymnasieförordningen SFS 2010:2039, 4 kap ger oss att en handledare med nödvändiga kunskaper och erfarenhet ska utses.

Rektor ger ansvarig lärare förutsättningar att göra denna kartläggning innan beslut om företaget ska användas som APL-plats.

Kvalitetssäkringen utförs i två eller tre steg beroende på om det är en regjulär- eller lärlingsutbildning. Det första steget  kan göras via telefon och de två övriga kan ske på plats. 

Kartläggning APL-plats: skolförlagd utbildningöppnas i nytt fönster

Kartläggning APL-plats: lärlingsutbildningöppnas i nytt fönster