Frågor och svar - välja skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om att ansöka och byta skola.

Har du frågor om fritidshem, se frågor och svar om förskola, fritidshem.

Ansökan

Det är barnets folkbokföringsadress som avgör vilken som är anvisningsskolan. Du kan hitta vilken som är din anvisningsskola via kommunkartan Länk till annan webbplats..

Lathund: hitta anvisningsskola via kommunkartan Pdf, 1.2 MB.

Skolvalet är öppet 15 januari–15 februari och under ansökningsperioden kan du när som helst ändra din ansökan.

Efter den 15 februari påbörjas handläggning av ansökningar för kommande läsår.

En elev kan beviljas skolskjuts om kommunen inte får en merkostnad för skolskjutsen till den valda skolan jämfört mot kostnaden till den av kommunen anvisade skolan. Se riktlinjer för skolskjuts

Ditt barn är alltid garanterad plats i den kommunala grundskolan och får en placering på sin anvisningsskola utifrån sin folkbokföringsadress.

Om ingen ansökan kommit in under ansökningsperioden placeras barnet på sin anvisningsskola utifrån sin folkbokföringsadress. Vårdnadshavare kan då ansöka om byte av skola.

Ja, det kan du om du är ensam vårdnadshavare. Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan för att den ska vara giltig.

Du använder e-tjänsten Skolval: Förskoleklass.

Du kontaktar Kundcenter och meddelar din framtida adress.


Skolplacering

Barnets förskoleplats upphör automatiskt den 31 juli. Önskar du att platsen ska upphöra tidigare måste du skicka in en uppsägning.

Vårdnadshavare måste vara överens om önskemål av skola, en ansökan är inte giltig förrän båda vårdnadshavare skrivit på (bekräftat). Om vårdnadshavare inte kommer överens om skola placeras barnet utifrån folkbokföringsadress.

Nej, det finns ingen koppling mellan vilken förskola ditt barn går på och placeringen till förskoleklass. Att ha gått på samma förskola är ingen urvalsgrund och ryms inte heller inom ramen för nuvarande placeringar.

Vårdnadshavare har möjlighet att när som helst ansöka om byte av skola.

Du ansöker om placering vid en skola. Rektor beslutar om klassplacering.


Syskonförtur

Ja, om barnen är folkbokförda på samma adress och är i åldern förskoleklass till och med åk 3 för det läsår som ansökan gäller.

Nej, den räknas inte eftersom syskonet börjar i årskurs 4 kommande läsår.


Byte av skola

Ja, eleven har rätt att gå kvar. Däremot kan rätten till skolskjuts påverkas.

Vårdnadshavare kan när som helst under året ansöka om byte av skola. Handläggningstiden kan variera beroende på antalet ansökningar som kommit in.


Nyinflyttad och barn från annan kommun

Ja, om det finns plats på skolan och att er hemkommun godkänner barnets placering i Luleå kommun. Ni ansöker om skola och sedan tar Luleå kommun kontakt med er hemkommun.

Sidan uppdaterades den 1 februari 2023