Ette valikoittea koulu (Meänkieli)

Ette valikoittea koulu

Hei huoltaja,

Tiesiks ette sulla huoltajanna oon vaphaan kouluvaalin kautta oikeus toivoa missä koulussa sinun lapsi tullee kulkheen?

Nyt oon aika ilmottaa kunnalishiin peruskouhluin syksyksi. Kaikila lapsila pittää olla maholisuus saaja paikan kouhluun heän koin viehreen, vaikka kelheen ei varmisteta paikkaa likkiimphään kouhluun.

Meän e-palvelussa sie saatat hakea kunnalishiin peruskouhluin. Jos sie halvaat ette sinun lapsi alkaa Luulajan Montessoorikouhluun sie saatat valikoittea sen vaihtoehtona e-palvelussa. Jos sie halvaat ette sinun lapsi alkaa vapakouhluun kunnassa sie häyt itte ottaa yhtheyttä sen koulun kansa.

Kukas saattaa valikoittea?

  • Huoltaja lapsele joka alkaa esikoululuokhaan syksylä ja toivoo muuta koulua ko hänen viitattua koulua.
  • Huoltaja lapsele joka kulkee koulua jossako seuraavaa luokkaa ei ole (luokka 4 ja luokka 7) ja joka toivoo muuta koulua ko hänen viitattua koulua.

HUOM! Sie et tartte tehhä valikoimaa jos sie halvaat ette sinun lapsi alkaa hänen viitathuun kouhluun.

Mitäs viitattu koulu tarkottaa?

Luulajan kunta oon jaettu aluheishiin, ja joka aluheesheen kuuluu yks koulu. Montessori oon poikkeus sen takia ko sillä koulula oon koko Luulajan kunta aluheena. Lapsen kansankirjaosote päättää mihinkä kouhluun lapsi viitathaan.

Kaikkia siittä ette valikoittea koulua, hakea vapa-aikakotia ja mikä oon sinun lapsen viittattu koulu sie löyät webbiosotheela www.lulea.se/valjaskola External link.

Hakemus

Hakemusperiuuti 15 tammikuusta 15 helmikuuhuun saakka. Tehe hakemus e-lekitimasuunila webbiosotheela www.lulea.se/valjaskola External link.

Huoltaja jollako ei ole e-lekitimasuunia elikkä huoltaja jollako oon suojatut henkilötiot ottaa yhtheyttä Asiakaskeskustan kansa ette tehhä hakemuksen.

Tiesiks ette sie saatat hakea kolhmeen valitettavhaan suuntauksheen:

  • Englantinkieli
  • Matematiikki
  • Suomenkieli, meänkieli, saamenkieli

Lue lissää webbiosotheela www.lulea.se/valjaskola External link.

Onkos sulla kysymyksiä?

Ota yhtheyttä Luulajan Kunnan Asiakaskeskustan kansa 0920 - 45 30 00

Sidan uppdaterades den 11 January 2023