Välja skola, byta skola

Från sju års ålder får ditt barn automatiskt en plats i kommunal grundskola. De allra flesta barn är oftast redan skolplacerade eftersom de går i förskoleklass. Elever erbjuds plats på en kommunal skola som ligger nära elevens folkbokföringsadress.

Välja grundskola

Du kan som vårdnadshavare välja en annan skola för ditt barn än den som barnet automatiskt fått plats i. Val av annan skola än den kommunala som erbjuds kan innebära att barnet tappar rätten till skolskjuts.

Byta kommunal grundskola

Att byta kommunal skola för ditt barn går att göra under hela året, så länge det inte får orimliga organisatoriska och ekonomiska följder. Ett skolbyte kan innebära att ditt barn tappar rätten till skolskjuts.

Kontakta rektorn på den skola du vill att ditt barn ska byta till.

Anmäla inflyttning/inskrivning av elev i grundskola - blankett