Maja Lundmark är snart färdig lärare och eftertraktad på arbetsmarknaden. Foto: Susanne Lindholm

Maja längtar efter en egen klass

Maja Lundmark har ett år kvar av sin utbildning och längtar redan efter att få ta sig an en egen klass. Hon läser till grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1 - 3.

– Det sa bara klick!

Så förklarar Maja hur hon bestämde sig för att bli lärare. Efter gymnasiet anmälde hon sig som vikarie i skolan och på fritids.  

– Min mamma är lärare och hemma vid köksbordet har vi genom åren ofta pratat skola. Hennes positiva bild av läraryrket har säkert påverkat mig, men själv hade jag nog ändå tänkt mig något annat yrke. Men så en dag när jag vikarierade i skolan sa det bara klick.

Nu har Maja läst tre av fyra år på lärarutbildningen och vet absolut att hon har hittat rätt.

– Jag trivs bra med min utbildning på universitetet. Vi har bra lärare och det är värdefullt att träffa klasskamraterna regelbundet för att diskutera och reflektera kring pedagogik och annat.  Men det är minst lika viktigt att komma ut i verksamheten, att få en koppling mellan teori och praktik. Jag har haft bra handledare när jag varit ute på praktiken. Fram till nu har jag hunnit vara ute i förskoleklass och i en årskurs 2.

– Många av lärarna jag har träffat känner sig stolta över sitt yrke och är glada över att jag har valt att bli lärare. De har delat med sig av sina erfarenheter, men också tagit tillvara mina tankar och idéer. Jag har förstått att de tycker att lärarstudenter fungerar som en vitamininjektion.

Utrymme att utvecklas

Maja vet ännu inte om hon kommer att stanna kvar i Luleå när hon är klar med utbildningen.

– En fördel med yrket idag är att det finns en stor arbetsmarknad, i hela landet är det brist på legitimerade och behöriga lärare. Det viktigaste för mig är att få bra kollegor, att det finns väl fungerande arbetslag och en rektor med ett bra ledarskap.  Då finns utrymme att utvecklas, både enskilt och gemensamt.  

Maja säger att många lärare efterlyser fler vuxna i skolan och att elevhälsans resurser finns på plats.

– Jag vill att den skola jag ska arbeta på erbjuder en bra och trygg arbetsmiljö. Då kan jag som lärare lyckas med mitt uppdrag – att ge mina elever de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.