Jaana Heikkilä , Lena Sandberg och Margareta Wanhainen och på Hemängsskolan har varit med och tyckt till om framtidens skola. Foto: Frank Rizo

Engagemang för framtiden på Hemängsskolan

Hemängsskolan i Sunderbyn är Luleå kommuns näst största grundskola med drygt 300 elever från förskoleklass till årskurs sex. Vi träffade rektor Margareta Wanhainen och förstelärarna Jaana Heikkilä och Lena Sandberg på Hemängsskolan för att höra hur de har jobbat med Framtidens skola på sin arbetsplats.

– Vi har i arbetslagen diskuterat hur skolan kan möta framtidens behov. Det har varit bra diskussioner och många är engagerade i frågan, säger Jaana och Lena.

Skolans största utmaning är lärarbristen. Stora pensionsavgångar och få som utbildar sig till lärare gör att det blir svårt att få tag i tillräckligt många behöriga och legitimerade lärare till skolorna. 

Hur kan läraryrket bli mer attraktivt? Bra löneutveckling, goda anställningsvillkor och rimliga arbetstider nämns. Trion på Hemängsskolan lyfter även fram behovet av fler kompetenser i skolan.

– Det behövs fler vuxna i skolan. Bygg ut elevhälsan och anställ administratörer som kan stötta lärare och rektorer. Då blir det mer kvalitet i skolan och lärarna får i större utsträckning ägna sig åt undervisning. Det gynnar framförallt barnen men gör även läraryrket mer attraktivt.

– Sen är det viktigt att vi i skolan verkligen tar hand om lärarstudenterna som gör praktik och nyexaminerade lärare som börjar jobba hos oss. Det är viktigt att de får en bra inblick i yrkets olika delar samt en bra start på sin lärarbana.

– En annan viktig sak för framtidens skola är att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Fortbildning behövs

De efterlyser även fler karriärmöjligheter för pedagoger. Förstelärartjänster är ett steg på vägen. Det blir en form av pedagogisk ledare som kan stötta rektorerna. Lena flikar in att man som lärare skulle vilja ha möjlighet till fortbildning med jämna mellanrum.

– Vi behöver ”fylla på” för att kunna lära ut.

Ett sätt att locka fler att välja läraryrket kan vara att ha olika typer av lärartjänster. Som lärare brinner man för att jobba med barnen men yrket har ändrats till att omfatta så mycket mer än undervisning. Det är mycket planering, dokumentation och administration som tar tid. Och lärare är olika, vissa vill koncentrera sig på den egna undervisningen, medan andra även vill jobba med övergripande skolutveckling.

Alla tre upplever en frustration över den negativa bild som sprids om skolan och tycker att skolan behöver bli bättre på att visa på allt bra som görs. Det är också många utifrån som har synpunkter på vad skolan borde och inte borde göra.

Rektor Margareta Wanhainen betonar elevhälsans betydelse.

– Vi måste sätta in tidigt stöd till barnen istället för att vänta och sätta in stora resurser i tonåren.  

Luleå som nationell förebild

Margareta är stolt över skolan i Luleå och tycker att det görs mycket bra. Men hon säger också att man måste fortsätta tänka framåt och hela tiden sträva efter att bli ännu bättre. Hon håller med om att skolan i Luleå är en nationell förebild.

– Ja, det gör jag. Luleå har ett bra anseende runt om i skolvärlden. När jag är på konferenser så får jag ofta höra att man spanar lite extra på Luleå.

Rekommenderar läraryrket

Alla tre trivs med sitt arbete och skulle utan tvekan rekommendera en ung blivande student att välja läraryrket.

– Att veta vilka förmågor våra elever behöver i framtiden och kunna ge dem det är en utmaning. Men spännande! Det handlar om att utveckla motivationen, självständigheten, kreativiteten, samarbetsförmågan och modet i varje barn.

– Vi jobbar med framtiden. Det är en speciell känsla att få vara med och se barnen utvecklas, aha-upplevelsen hos eleven när han eller hon hittar rätt nyckel. Man får så mycket tillbaka från både barn och föräldrar.