Tidplan för ny skolstruktur i Luleå 2016-2025

2016 - Svartöstadsskolan - Örnässkolan

Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan f-9 fr o m hösten 2016.

Projektet omfattar:

 • Organisationspåverkan
 • Verksamhetspåverkan
 • Skolskjuts
 • Måltidsservice
 • Stadsplanering
 • Fastigheter
 • Skolvägar

2016 - 2019 - Sunderbyn

 • Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och Kråkbergsskolan fr.o.m jan 2018. 
 • Kläppenskolan byggs om och byggs ut till förskola 6–8 avdelningar.
 • Förskoleverksamhet på Kläppbacken och Arealen överförs till Kläppens förskola fr.o.m. hösten 2019.

Projektet omfattar:

 • Organisationspåverkan
 • Verksamhetspåverkan
 • Skolskjuts
 • Måltidsservice
 • Stadsplanering
 • Fastigheter
 • Skolvägar

2021 - Gammelstad

Ny f-6-skola för ca 450-500 elever byggs i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021.

Tidplan Gammelstad

2023 - Bergnäset

Ny f-6-skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan, klar 2023.

2025 - Centrum

En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500-700 elever till 2025.