Ny skola i Gammelstad

Luleå kommun har startat planeringen av den nya skolan i Gammelstad där den pedagogiska verksamheten ligger till grund för hur lärmiljöerna och lokalerna ska utformas.

Elever, lärare, rektorer och övrig personal är delaktiga i arbetet och allt eftersom projektet fortgår kommer fler grupper att involveras.

Den nya skolan i Gammelstad kommer att ha hela Gammelstad som upptagningsområde och målet är att den ska öppna till höstterminsstarten 2021. Tillsammans med nuvarande Stadsöskolan kommer den nya skolan att ha plats för alla elever från förskoleklass upp till nionde klass.

I och med att den nya skolan byggs i anslutning till den befintliga högstadieskolan (Stadsöskolan) påverkas även den verksamheten. Projektet omfattar därför ett förskoleklass till åk 9 perspektiv.

» Frågor och svar för mer information.

Händer just nu

2017-12-14

Nu planeras det för nya skolor i Gammelstad och Bergnäset

Elever, skolpersonal samt tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå kommun har deltagit i en workshop, som en del i planeringsarbetet för byggandet av grundskolor i Luleå.

Rektorer, elever, lärare, vaktmästare, skolmåltidspersonal samt lokalvårdare med flera har deltagit.

– Vi som arbetar med projektet vill få med så många perspektiv som möjligt utifrån de olika deltagarnas erfarenheter och kompetens, berättar Susann Johansson, pedagogisk projektkoordinator.
Läs hela artikeln