Ny skolstruktur i Luleå

Här kan du följa arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges beslut om ny skolstruktur. Arbetet kommer att pågå under flera år och omfattar ett flertal projekt, exempelvis den pedagogiska verksamheten, lärmiljöerna, fastigheter, stadsplanering och säkra skolvägar. Se tidplanen.

Minimera
Hitta direkt
Minimera
Händer just nu

2017-12-14

Nu planeras det för nya skolor i Gammelstad och Bergnäset

Elever, skolpersonal samt tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå kommun har deltagit i en workshop, som en del i planeringsarbetet för byggandet av grundskolor i Luleå.

Rektorer, elever, lärare, vaktmästare, skolmåltidspersonal samt lokalvårdare med flera har deltagit.

– Vi som arbetar med projektet vill få med så många perspektiv som möjligt utifrån de olika deltagarnas erfarenheter och kompetens, berättar Susann Johansson, pedagogisk projektkoordinator.
Läs hela artikeln

--------------------

2018-01-10

Fartfylld invigning av Sunderbyskolan!

Sunderbyskolan, tidigare Hemängsskolan, har under hösten renoverats för att rymma elever och personal från Kläppenskolan. Idag blev skolan officiellt invigd med ny fasadskylt, renoverade, ljudabsorberande golv, arbetsrum för personal och en ombyggd matsal. Läs mer

2017-12-22
Elever och pedagoger i fackeltåg till ny gemensam skola i Sunderbyn

Det var en stämningsfull morgon, sista fredagen innan jul, när elever och personal från Kläppenskolan gick i fackeltåg till Sunderbyskolan (tidigare Hemängsskolan). Från och med årsskiftet är Sunderbyskolan den nya gemensamma skolan för eleverna i Sunderbyn.
Läs merlänk till annan webbplats

2017-10-03

Arbetet intensifieras ute på Sunderbyskolan, både inom- och utomhus.

Bygget löper på enligt tidsplanen med målet att den 10 januari flytta in skolverksamhet i de nya fina skollokalerna.

2017-07-04

Om- och tillbyggnationerna av Hemängsskolan flyter på enligt tidsplan

‑Väggar och tak är nu på plats vilket innebär att arbetet intensifieras inomhus, säger Mathias Blom, projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen.

2017-03-24

Trafiklösning som höjer säkerheten i Sunderbyn

I samband med förslaget till en ny skolstruktur har Stadsbyggnadsförvaltningen gjort en inventering av skolvägar. För närvarande är fokus att hitta en lösning, som kommer att höja trafiksäkerheten i korsningen Innimarksvägen/Sunderbynvägen.

– När nu Sunderbyn står på tur att omorganisera skolstrukturen blev det naturligt att vi omhändertar den korsningen först, säger Dalibor Sentic, trafikingenjör vid
Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid den ”skolvägsvandring” som gjorts på en av skolvägarna framkom ett antal synpunkter från de elever och föräldrar som deltog. Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna vidare i det kontinuerliga arbetet med trafiksäkerheten i kommunen.

2017-03-16

Inflyttning i Hemängsskolan försenas

Om- och tillbyggnationerna av Hemängsskolan kom inte igång enligt plan i början av december 2016. Bygglovet dröjde med att vinna laga kraft vilket innebär att byggnationerna försenas. Den nya planen är att Kläppenskolans elever finns på plats på Hemängsskolan vid årets slut 2017.

2017-02-03

Klart med bygglov för ombyggnationer

Bygglovet har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att ombyggnationerna av Hemängsskolan kan påbörjas inom kort. I dagsläget finns inget slutdatum för när ombyggnationerna skall vara slutförda.

2017-01-26

Ombyggnationerna av Hemängsskolan försenas ytterligare

Ombyggnationerna kan inte starta innan bygglovet vunnit laga kraft. Ännu har inte samtliga sakägare bekräftat att de tagit del av beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen i ärendet kring Hemängsskolan, vilket krävs. Entreprenören som ska utföra arbetet kommer att påbörja byggandet så snart de får klartecken.

2016-12-16

Försenad byggstart på Hemängsskolan

Eftersom att tiden för överklagan av bygglovet går ut vid årsskiftet försenas byggstarten från december 2016 till efter årskiftet.

2016-11-22

Markarbete som berör Hammarens förskola, Hemängsskolan och Kråkbergsskolan

Under vecka 47 och 48 pågår markarbete som berör Hammarens förskola, Hemängsskolan och Kråkbergsskolan.

2016-11-01

Delar av Hammarens förskola flyttar tillfälligt till Lantmätarens förskola

Måndag den 14 november flyttar avdelningarna Smaragden och Rubinen på Hammarens förskola tillfälligt till Lantmätarens förskola. Anledningen till beslutet att flytta verksamheten är det pågående markarbetet utanför förskolan, buller och höga ljud, som påverkar arbetsmiljön för barn och personal. Möjligheterna att använda förskolans gård är också begränsade under tiden för arbetet.

I dagsläget finns inget exakt datum när avdelningarna flyttar tillbaka Hammarens förskola. Förskolechefen Tuula Palo har kontinuerlig kommunikation direkt med vårdnadshavarna.

2016-10-31
Ritningar för om- och tillbyggnation av Hemängsskolan

Hemängskolan byggs ut med 7 nya klassrum. Matsalen byggs ut med 80 st sittplatser, och köket byggs om för att klara ökad tillagning. Det finns även ritning på hur planlösningen för hela skolan samt hur fasaden kommer att se ut.

2016-10-14
Enklare och snabbare självservering i Örnäsets skolrestaurang

Den nya höj- och sänkbara serveringslinjen, med två likvärdiga sidor, innebär ett bättre flöde för eleverna vid självserveringen.

2016-10-11

Markarbetet har startat inför om- och tillbyggnaden av Hemängsskolan.

Under hösten kommer utemiljön på förskolan Hammaren att påverkas. Förskolans verksamhet och entreprenören samverkar under tiden för att minimera störningar för barn, föräldrar och personal.

2016-08-24

Invigningsfest för ny multiarena på Örnässkolan

I samband med första skoldagen invigdes den nya multiarenan på Örnässkolans skolgård. – Multiarenan är ett bra och välbehövligt tillskott till idrottsklassens undervisning,  men också för övriga elever på skolan. Den kommer användas flitigt, säger Jens Häggstål, rektor 6-9.

2016-06-22

Byggandet av Multiarena är igång

Nu förbereds underlaget inför byggandet av multiarenan på Örnässkolan.

2016-06-15

Delbart klassrum till årskurs 3

Nu pågår arbetet med att ställa iordning ett delbart hemklassrum för årskurs 3 så att det är klart till terminsstart.

2016-06-10

Förvaltningsrättens avgörande står fast

Förvaltningsrättens beslut att inte inhibera beslutet om Framtidens skola har överklagats till Kammarrätten. Kammarrätten meddelar nu att beslutet om Framtidens skola inte kommer att prövas.

2016-06-08

Nu händer det saker inne och ute på Örnässkolan

Målningarbetet i trapphus och klassrum har startat. Multiarenan är beställd och kommer att levererans och monteras vecka 29-30.

2016-06-02

Nu finns uppdaterad information om Sunderbyn

Det finns nu information om tidplan för genomförandet av framtidens skola i Sunderbyn. Det finns även uppdaterade frågor och svar.

2016-05-24

Förvaltningsrättens beslut om Framtidens skola

Förvaltningsrätten har den 24 maj beslutat att inte inhibera beslutet om Framtidens skola, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut kan verkställas.

2016-05-17

Örnässkolan förberedd att ta emot eleverna från Svartöstadsskolan

Arbetet med att planera för överflyttningen av elever från Svartöstadskolan pågår för fullt på Örnässkolan. När höstterminen startar kommer verksamheten att fungera enligt plan.