Luleå grundsärskola

Luleå kommuns grundsärskola är från höstterminen 2019 samlad i Tunaskolans lokaler som ligger på området Notviken/Mjölkudden cirka 2 km från Luleås centrum. Luleå grundsärskola omfattar årskurs 1-9, fritidshem och ungdomsfritids. Från höstterminen 2019 välkomnas även sexåringar till verksamheten.

För elever med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt likna den utbildning som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner. Eleven läser ämnen eller ämnesområden beroende på personliga förutsättningar.

Rätten till mottagande i grundsärskolan prövas via en skolformsutredning, som består av fyra bedömningar. Ett mottagandeteam på Centrala elevhälsan fattar beslut om elevs rätt/inte rätt till grundsärskola.

Kontakt

Luleå grundsärskola
Mjölkuddsvägen 289 A
973 43 Luleå

Skolhandläggare grundsärskolan
Sonja Ilic
0920-45 30 00

Rektorer
Rickard Nordberg
Christer Hogbrand
0920-45 30 00