Vad menas med upptagningsområde och placeringsskola?

Upptagningsområden definierar barn- och utbildningsförvaltningens indelning av kommunen i nio geografiska områden för planering av förskola och grundskola. Stadsbyggnadskontoret bygger kommunens befolkningsprognos på samma indelning.

  • Barn erbjuds plats i förskolan inom upptagningsområdet.
  • Varje upptagningsområde har en 7-9 skola som är placeringsskola
    för barn 13-15 år, folkbokförda i området.
  • Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden för varje f-6 skola (f-3, 4-6). Skolområdet definierar placeringsskola för barn i åldern 6-12 år, folkbokförda i området. Undantag är Montessoriskolan och särskolan, som har hela kommunen som upptagningsområde.
  • Placeringsskolan har betydelse för bl a skolskjutsreglemente, bedömning och beslut i skolskjutsärenden.

Till följd av internationalisering och fria skolval ökar rörligheten och förändrar därmed våra planeringsförutsättningar.