Rutiner

Överlämningsrutiner:
IUP, skriftliga omdömen, provresultat nationella prov, betyg samt eventuella åtgärdsprogram överlämnas till ny mottagande skola. Muntlig överlämning till nya skolan där berörda lärare, rektorer och elevvårdsteam deltar. Elevbesök på nya skolan .

Ledighetsansökan:
Skolan följer Luleå kommuns policy vad gäller ledighetsansökan. Vårdnadshavare begär ledighet i god tid genom telefonkontakt, smskontak eller skolplattformen edWise. Speciell blankett fås av skolan.

Sjukanmälan/frånvaro:
Sjukanmälan görs till skolan genom telefonkontakt, smskontak.
Om någon elev uteblivit vid morgonens skolstart kontaktas hemmet omedlbart.

Överlämning mellan årskurser på egna skolan:
Samverkan f-2 sker under hela läsåret vilket gör att det blir en smidig övergång.
I de högre stadierna sker överlämningar genom elevvårdskonferenser där berörda lärare samt lokala elevvårdsteamet deltar.