Om vår skola

Skolan är omgiven av en vacker natur. Vi har nära till strömmande vatten så som Vitå- och Råneälven. Alldeles bakom skolan ligger Öberget och någon kilometer längre bort finns det kända fågelområdet Sladan, där flyttfåglarna rastar på väg norrut under våren.

Vitåskolans profilering är natur, miljö och friluftsliv. Vi prioriterar att ha en stor del av vår verksamhet ute i naturen med våra elever. Målsättningen är också att vi ska höja elevernas motivation för skolarbete och skolresultat genom att erbjuda fler intressanta och meningsfulla aktiviteter för alla elever utomhus.

Aktiviteterna som genomförs utomhus för- och efterarbetas i klassrummet och knyts till de olika kärnämnena.

Traditioner är viktigt på Vitåskolan. Vi börjar alltid höstterminen med aktivitetsdagar, då vi gör roliga saker tillsammans i klasserna för att svetsa samman gruppen och få en fin start på terminen.
Innan påsklovet har vi en snöskulpturdag, då eleverna jobbar i åldersblandade grupper. Det brukar vara en populär dag då så väl gamla elever som föräldrar, syskon och släkt förstärker lagen.

Exempel på aktiviteter på höstterminen:
Aktivitetsdagar första skolveckan
Växter och djur i närmiljön
Skogsvandringar
Skoljoggen
Skridskoåkning på naturis

Exempel på aktiviteter på vårterminen:
Skridskoveckor på rinken vid skolan
Skidveckor med skidkul och åkning på skolspåret
Utförsåkning
Snöskulpturdag
Lägerverksamhet
Kanotpaddling