Planer och utvecklingsområden 

Plan mot diskriminering ock kränkande behandling 2015/1216

Kvalitetsrapport 2015öppnas i nytt fönster

Utvecklingsområden

Utvecklingsområder 2017/2018: digitalisering och programering.

ASL - Att skriva sig till läsning med hjälp av datorer i år f-2. Syftar till att kommunicera i tal och skrift.