Fritidshem

Öppettider:
06.00-17.30 i samverkan med förskolan.
Ansvarig för fritidsverksamheten är Maria Granberg. Karin Andersson arbetar också inom verksamheten.
Barnens tider:
Vi vill att vårdnadshavare skriver upp tider barnen ska vistas på fritidshemmet. Glöm ej meddela frånvaro.
Lovdagar:
Inför barnens lovdagar sätter vi upp ett särskilt närvaroschema gällande barnens tider. Detta schema är vårt underlag för planering av aktiviteter, matbeställningar och personalens arbetstider.
Frukost/mellanmål:
Frukosten serveras 07.00 (08.00 på lov) och mellanmålet 14.00.
Arbetssätt:
Vi arbetar med entreprenöriellt lärande och elevinflytande. Vi tar tillvara elevernas egna ideér och uppmuntrar dem att vara kreativa, positiva och självständiga. Fritidstiden bidrar till att eleverna utvecklar tilltro till sina egna förmågor, stimulerar deras kreativitet och tar ansvar för att omsätta ideér till praktisk verksamhet.
Det resulterar bland annat i att eleverna planerar, producerar och genomför en "marknad" under höstterminen.
Mål för verksamheten:
Till grund för arbetet på fritidshemmet ligger Läroplanens del 1 och 2, som tar upp värdegrunden, mål och riktlinjer. Personalen har tillsammans med hemmet ett stort ansvar för att barnen lär sig respektera likheter och olikheter, olika åsikter, jämställdhet, bryta invanda könsmönster samt att de inser nödvändigheten i kompromisser. Verksamheten grundar sig på demokratiska processer.

Vi på fritidshemmet vill ge barnen trygghet och möjlighet att utveckla egan intressen, lära barnen ta ansvar, visa hänsyn samt känna tillit till sig själv och sin egen förmåga. Vi vill ge barnen röresleglädje och ett rikt friluftsliv.

Leken har en central roll för barnens utveckling och inlärning. Därför uppmuntrar vi den fria leken och barns spontanitet och ser det som en viktig del i fritidsverksamheten.