Förskoleklass

Vi arbetar för att året i förskoleklass ska bli roligt, tryggt och lärorikt. Tematiskt- och skapande arbete, idrott och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara för att väcka intresse för att lära mer. I förskoleklass kombineras förskolans och grundskolans metodik och arbetssätt.

Eleverna utmanas och ges förutsättningar till delaktighet, inflytande och ansvar för sig själv, andra, natur, miljö och samhället efter ålder och mognad.

Att lära för livet genom att utveckla tilltron till den egna förmågan och det entreprenöriella lärandet liksom att utveckla en god gemenskap, få tydliga strukturer och strategier ger eleverna goda utvecklings- och inlärningsmöjligheter.

Skolans profilering ” natur, miljö och friluftsliv” finns som en röd tråd genom alla årstiderna.

Vi har goda möjligheter till digital lärmiljö och arbetar med ASL, som innebär att eleverna skriver sig till läsning med datorn som skrivverktyg, metoden bygger på kamrathandledning. RT- metoden, reciprocal teaching, en ömsesidig hör- och läsförståelse metod, med läsfixarna Spågumman, Cowboyen, Konstnären, Detektiven och Reportern som modellerar olika texter. Dessutom arbetar vi med språkleker enligt Bornholms modellen. Eleverna använder sig även av Ipad och dator för språkleks- och matematikleks övningar. Förskoleklassen samverkar med förskolan i Vitå samt dagligen med år 1-2.

Vi som arbetar i förskoleklassen är Karin Andersson och Maria Granberg